Geçici İşçilerin Kadro Umudu Yarına Kaldı

Geçici İşçilerin Kadro Umudu Yarına Kaldı

TBMM Genel Kurulu'nda 218 Bin Geçici İşçinin Kadroya Alınmasına İlişkin Tasarı, CHP'nin Muhalefeti Üzerine Çalışma Süresinin Dolmasıyla Kanunlaştırılamadı. Genel Kurul Yasa Tasarısını Yarın Ele Alacak. Tasarının Kanunlaşmasıyla 244 Bin Geçici İşçi Statüsündeki Çalışandan 218 Bin 733'ü Kadroya Alınmış Olacak.

Geçici İşçilerin Kadro Umudu Yarına Kaldı

TBMM Genel Kurulu'nda 218 bin geçici işçinin kadroya alınmasına ilişkin tasarı, CHP'nin muhalefeti üzerine çalışma süresinin dolmasıyla kanunlaştırılamadı. Genel Kurul yasa tasarısını yarın ele alacak. Tasarının kanunlaşmasıyla 244 bin geçici işçi statüsündeki çalışandan 218 bin 733'ü kadroya alınmış olacak.

Bu düzenleme, 6 ve daha fazla süreyle istihdam edilen işçileri kapsıyor. Geriye kalan 6 aydan daha az istihdam edilen 26 bin kamu işçisi ise bu düzenlemeden yararlanamayacak. Çünkü onların çalışma süreleri 6 ay ve altında. Tasarının yasalaşmasıyla yine genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transferinden yardım olarak yürüten kamu kurum ve kuruluşları kadrodan yararlanacak. İkinci kategoride, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları var. Üçüncü kategoride ise il özel idareler, belediyeler bunların kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikler ve işletmeleri. Bu kapsamdaki kuruluşlarda 2006 yılı içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonunda 6 ay daha fazla süreyle çalışan geçici işçileri kapsıyor. Bu değişiklikle çalışanların ücretlerinde herhangi bir artış olmayacak.

KÖY KORUCULARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, usta öğreticilerle ilgili Maliye, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları bürokratlarının çalışma yaptığını belirterek, ''Bunun sonucunda sosyal güvenlik ve emeklilikle ilgili ne yapılacağını göreceğiz'' dedi.

Başesgioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Kamu İdare, Kurum ve Kuruluşlarında Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinde soruları cevaplandırdı. Köy korucuları ve usta öğreticilerin kadroya alınmasına ilişkin bir soru üzerine Başesgioğlu, İçişleri Bakanlığı'nın, geçici köy korucularıyla ilgili çalışması olduğunu söyledi. Usta öğreticilerle ilgili Maliye, Milli Eğitim ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları bürokratlarının bir çalışma yaptığını kaydeden Başesgioğlu, ''Bunun sonucunda sosyal güvenlik ve emeklilikle ilgili ne yapılacağını göreceğiz'' dedi. Bakan Başesgioğlu, usta öğreticiler için çözüm üretmeye çalıştıklarını, ancak bunun çözümünün kolay olmadığını ifade etti.

26 BİN İŞÇİNİN DURUMU TARTIŞILDI

CHP Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler, 26 bin geçici işçinin kapsam dışında kaldığını belirterek, bunun adil olmadığını savundu. CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu ise, 4-C kapsamında çalışanların da kadroya alınmasını istedi. Ancak bu doğrultuda verilen önergeler kabul edilmedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Agah Kafkas, CHP'lilerin IMF nedeniyle tasarının kapsamını genişletmediğine ilişkin eleştirilerine yanıt vererek, IMF'yi AK Parti'nin getirmediğini söyledi.

Tasarının görüşmeleri sırasında 4-B kapsamında sözleşmeli olarak çalışan milletvekili danışmanlarının Devlet Planlama Teşkilatı'nda oluşturulacak bir havuzda kadrolu gösterilmeleri, milletvekillerinin buradan danışman seçmeleri öngörüldü.

(AU-OK-OK-Y)

Kaynak: İHA