Geçici İşçileri Sevindiren Karar

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (Tpao) Genel Müdürlüğü"nde 6 Aydan Fazla Süreyle Çalıştırılmalarına ve Çıkarılan Yasaya Rağmen Daimi Kadroya Geçirilmeyen 211

Geçici İşçileri Sevindiren Karar