Gazi Üniversitesi 2019-2023 Dönemi Güncellenmiş Stratejik Planı Yürürlüğe Girdi - Haberler
Haberi Paylaş

Gazi Üniversitesi 2019-2023 Dönemi Güncellenmiş Stratejik Planı Yürürlüğe Girdi

Habermetre - Haberler | Toplum
Gazi Üniversitesi 2019-2023 Dönemi Güncellenmiş Stratejik Planı Yürürlüğe Girdi

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kurulu tarafından güncellenmesine karar verilen Stratejik Plana yönelik yürütülen kapsamlı ve geniş katılımlı çalışma tamamlanarak "Gazi Üniversitesi 2019-2023 Dönemi Güncellenmiş Stratejik Planı" yürürlüğe girdi.

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kurulu tarafından güncellenmesine karar verilen Stratejik Plana yönelik yürütülen kapsamlı ve geniş katılımlı çalışma tamamlanarak "Gazi Üniversitesi 2019-2023 Dönemi Güncellenmiş Stratejik Planı" yürürlüğe girdi.

Strateji Geliştirme Kurulu ve bünyesindeki çalışma gruplarının yanı sıra Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin desteğiyle de yürütülen güncelleme çalışmaları kapsamında, Araştırma Üniversitesi vizyonunu Stratejik Plana yansıtmak üzere araştırma kapasitesi ve kalitesi, girişimcilik, uzaktan eğitim, çevre, sağlık ve paydaş katılımı gibi konularda yeni hedef ve performans göstergeleri belirlendi.

Stratejik Planda yer alan Misyon, Vizyon ve Amaçlar kısımları mevzuat gereği aynı bırakılırken, Hedefler, Üst Politika Belgeleri, Üniversitemiz Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma, Toplumsal Katkı, Yönetim Sistemi ve Uluslararasılaşma Politikaları ise YÖKAK Kriterleri, Kurumsal İç ve Dış Değerlendirme Raporları ile Stratejik Plan Değerlendirme Raporu çerçevesinde yeniden gözden geçirildi.

Hedeflerin izlenmesinde kullanılan performans göstergeleri belirlenirken, Misyon Farklılaşması, İhtisaslaşma Programı-Araştırma Üniversiteleri Göstergeleri, Üniversite İzleme ve Değerlendirme Kriterleri ile Yükseköğretim Kalite Kurulu Performans Göstergelerinden yararlanıldı. Hedeflerden sorumlu ve iş birliği yapılacak birimler önceki deneyimler ışığında tespit edilirken, performans göstergelerinin 2020 başlangıç değerleri doğrultusunda 2021, 2022 ve 2023 yılı için hedeflenen değerler hesaplandı.

Çalışma gruplarınca hazırlanan ve Strateji Geliştirme Kurulu tarafından konsolide edilip gözden geçirildikten sonra Üniversitemiz Senatosunun 2021/169 sayılı kararı ile onaylanan Gazi Üniversitesi 2019-2023 Dönemi Güncellenmiş Stratejik Planı, T. C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Değerlendirme Raporu çerçevesinde nihai halini alarak Rektör Oluru ile yürürlüğe girdi.

Gazi Üniversitesi 2019-2023 Dönemi Güncellenmiş Stratejik Planı; paydaş kurum, kuruluş ve Üniversitemiz birimleri ile paylaşılarak internet sayfamızdan kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500