Gazete Küpürleri Ders Oluyor

Gazete Küpürleri Ders Oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gazete Kupürlerini Ders Kitaplarından Edinilen Bilginin Pekiştirilmesinde Kullanacak.

Gazete Küpürleri Ders Oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gazete kupürlerini ders kitaplarından edinilen bilginin pekiştirilmesinde kullanacak.

2008-2009 eğitim dönemi itibariyle gazete kupürlerinden “ucuz ders kitapları” olarak faydalanılması planlanırken, bu sayede öğrencilerin deste edindiği bilgiyi güncel bilgi ile harmanlaması amaçlanıyor.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan programa göre 2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren ilk ve ortaöğrenimde gazete kupürlerinden de faydalanılacak. Başkanlık, gazetelerin güncel bilgiye ulaşılabilecek en kolay kaynaklardan biri olduğuna işaret ederek, öğrenme-öğretme amaçlı kullanılması gerektiğini bildirdi. Başkanlık, gazetelerin içerdikleri farklı konulardaki haberler, zengin görsel unsurlar ve her düzeyde içerdikleri bilgilerle her derste kullanılabilecek bir araç olduğunun altını çizdi.

GAZETE KUPÜRLERİ HERGÜN YENİLENEN BİR KİTAP

Başkanlık tarafından hazırlanan yeni programda, gazetelerin, ders ve ders kitaplarından edinilen bilginin pekiştirilmesinde ve hedeflenen becerilerin kazanılmasında, günlük yayınlanması açısından “her gün yenilenen bir kitap” işlevi gördüğü kaydedildi. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, gazete kupürlerinin derslerde eğitim aracı olarak kullanılması ile öğrencilerin okul içi ve okul dışı yaşam arasında bağ kurabileceğini, derste edindiği bilgiyi güncel bilgi ile harmanlayabileceğini, kendini ifade etme, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirilebileceğini bildirdi.

Hazırlanan program ile öğrencilerin medya okuryazarlığı konusunda bilinç kazanabilmesi, gazete kupürleri ile toplumsal olaylara karşı duyarlı, sorumlu; içinde yaşadığı toplumu ve dünyayı tanıyan birey olma şansını kazanabilmesi amaçlanıyor. Programa göre her dersin sonunda, konunun ilgili gazete kupürleri ile desteklenmesi planlanıyor.