Galataport ihalesinde iptal sinyali

Devlet Planlama Teşkilatı'nın, Galataport ihalesine ilişkin dosyayı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na iade edeceği öğrenildi. Maliye Bakanı Unakıtan ise Galataport ihalesiyle ilgili kararın birkaç gün içinde açıklanacağını belirterek iptal sinyali verdi. Yüksek Planlama Kurulu'nun

Galataport ihalesinde iptal sinyali