G-77, Zengin Ülkelerin Sorumluluğu Almasını İstedi

G-77, Zengin Ülkelerin Sorumluluğu Almasını İstedi

Gelişmekte Olan Ülkelerin Çoğunluğunu Oluşturduğu 77'ler Grubu, Zengin Ülkelerin İklim Değişikliğine Yol Açmanın Sorumluluğunu Üstlenmesini İstedi.

G-77, Zengin Ülkelerin Sorumluluğu Almasını İstedi

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğunu oluşturduğu 77'ler grubu, zengin ülkelerin iklim değişikliğine yol açmanın sorumluluğunu üstlenmesini istedi.

Çoğunluğu gelişmekte olan 132 ülke ile Çin'in oluşturduğu G-77, küresel ısınma ve çevre felaketi gibi etkileri en çok yoksul ülkelerde hissedilen iklim değişikliğine zengin ülkelerin yol açtığını belirtti.

G-77'in başkanı Pakistan'ın BM büyükelçisi Münir Akram, BM Gıda ve Tarım Örgütünde yapılan G-77 toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Hindistan ve Çin gibi gelişen Asya ekonomilerinde sera etkisi yaratan gazların ve diğer kirliliğe yol açan maddelerin salımı artarken, çevrede bozulmanın tarihsel olarak sorumlusunun sanayileşmiş ülkeler olduğunu kaydetti.

''Çevrede meydana gelen bozulmanın suçunu, hızla büyüyen bu ekonomilere atma yönünde propaganda çabası bulunduğunu'' belirten Akram, iklim değişikliği sorununu çözme yolunun, gelişmekte olan ülkelerin bu gelişmesini durdurma olmadığını belirtti.