Futbol Genel Kurula Gidiyor

Yeni Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren En Az 30 Gün İçinde Seçimli Genel Kurul Toplantısı Yapılacak.

Futbol Genel Kurula Gidiyor

Yeni kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en az 30 gün içinde seçimli Genel Kurul toplantısı yapılacak.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu’nun (TFF) yapısı ile denetiminin, FIFA ve UEFA kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenmesini öngören kanun tasarısı, dün TBMM Başkanlığına sunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik öngören kanun tasarısının 14. maddesine geçici bir madde eklenerek Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç otuz gün sonra, seçimli Genel Kurul toplantısı yapılacak. Yeni yasa tasarısında tanımlanan delegasyon yapısına göre, ligde ilk yarının bitiminden sonra futbolun yönetiminin yeniden belirleneceği bir kongre toplanacak.

Bu toplantıda seçilecek Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunun görev süresi, -olağanüstü toplantılarda seçim yapılması hali hariç olmak üzere- 2011 yılında futbol liglerinin tescili tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde yapılacak seçimli Genel Kurul toplantısına kadar olacak.

Tahkim Kurulu da kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak seçimli Genel Kurul’da seçilecek Federasyon Başkanı ile yönetim kurulu tarafından yeni Kurul oluşturulana kadar görev yapmaya devam edecek.

Kaynak: DHA