Fransa'da Bekaret Tartışması Alevlendi

Fransa'da Bekaret Tartışması Alevlendi

Fransa İstinaf Mahkemesi, Bakire Olduğu Konusunda Yalan Söylemekle Suçlanan Müslüman Kadınının Evliliğini Fesheden Alt Mahkeme Kararını Bozdu. Üstelik İstinaf Mahkemesi'nin Kararı Damadı Şoke Edecek Cinsten Oldu.

Fransa'da Bekaret Tartışması Alevlendi

Fransa İstinaf Mahkemesi, bakire olduğu konusunda yalan söylemekle suçlanan Müslüman kadınının evliliğini fesheden alt mahkeme kararını bozdu. Üstelik İstinaf Mahkemesi'nin kararı damadı şoke edecek cinsten oldu.

Douai'daki İstinaf Mahkemesi, bekaretin, “olmamasının evlilik yaşamını etkileyen temel bir nitelik olmadığına” hükmetti.

EVLİLİK ÖNCESİYLA İLGİLİ YALAN SÖYLEMEK BOŞANMA GEREKÇESİ OLMAZ

Mahkeme, ayrıca geçmiş aşk yaşamıyla ilgili olarak yalan söylemenin evlilikte gerekli karşılıklı güveni yokettiği ve bunun başlıbaşına evliliğin feshi için gerekçe olabileceği yolundaki savunmayı reddetti.

Lille Mahkemesi, 30'lu yaşlarında, Müslüman olduğu belirtilen, ancak hangi ülke vatandaşı olduğu açıklanmayan bilgisayar uzmanı damadın, 20'li yaşlarındaki eşinin kendisine bekaret konusunda yalan söylediği ve bu yalan üzerine evliliğin inşa edilemeyeceği gerekçesiyle evliliğinin iptal edilmesi yönünde yaptığı başvuruyu kabul ederek, evliliği feshetmişti.

Bir önceki alt mahkeme, gelinin yalan söylemesini iptal için gerekçe görmüştü.

Kadın hakları dernekleri, “aile ve toplum baskısı yüzünden gelinin bu türden yalan söylemesinin cezalandırılmasının yanlış ve kötü örnek olacağını” savunmuşlardı.

Hükümet, kamuoyunun tepkisi nedeniyle kararın istinaf mahkemesinde görülmesini istemişti.

Fransa'daki içtihada göre, bir eşin önceki evliliğini gizlemesi, fuhuş yaptığını saklaması, tabiyeti hakkında yalan söylemesi veya normal cinsel ilişkiye giremediğini söylememesi durumunda evlilik iptal edilebiliyor.

Şimdi Fransa'da bekaret tartışması yeniden alevlendi.