Çipli Kimlik Kartı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kimlikler de artık teknolojiye uydu. Yeni çipli kimlik kartı başvurusu devam ediyor. Yeni nesil nüfus cüzdanı yerine geçecek olan çipli kimlik kartı, online randevu sistemi aracılığıyla sıra beklemeden alınabiliyor. Peki yeni çipli kimlik kartı için gerekli belgeler ne? Şifre zarfı ne işe yarıyor? Kaybederseniz ne olur? İşte tüm detaylar...

30.05.2017 13:21
1

Kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?

Kimlik kartı başvurusu nasıl yapılır?Kimlik karti basvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

2

Kimlik kartı başvurusunda hangi belgeler isteniyor?

Kimlik kartı başvurusunda hangi belgeler isteniyor?İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.

3

Hangi biometrik veriler alınır?

Hangi biometrik veriler alınır?Kimlik kartında on beş yaşını tamamlamış kişilerin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik verileri alınır.

4

Kimlik kartında kullanılacak olan fotoğrafın özellikleri nasıl olmalı?

Kimlik kartında kullanılacak olan fotoğrafın özellikleri nasıl olmalı?Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik fotoğraf olması gereklidir.

5

Kimlik kartında renkli fotokopi fotoğraf kullanılabilir mi?

Kimlik kartında renkli fotokopi fotoğraf kullanılabilir mi?Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kullanılamaz.

6

Kimlik kartında fotoğraf bulundurma yaşı kaç?

Kimlik kartında fotoğraf bulundurma yaşı kaç?On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

7

Kimlik kartının bedeli nedir?

Kimlik kartının bedeli nedir?2016 yılı kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL'dir. Kimlik kartı bedeli başvuru sırasında tahsil edilir.

8

Doğum nedeniyle kimlik kartı nasıl düzenlenir?

Doğum nedeniyle kimlik kartı nasıl düzenlenir?Herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılan doğum bildirimlerinde kimlik kartı başvurusu alınır ve çocuk adına doğum nedeniyle kimlik kartı düzenlenir. Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarında veya 2828 sayılı Kanunun yetkili kıldığı kuruluş yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.

9
Çipli Kimlik Kartı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kiosklar da şifrenizi değiştirirken görevliler dışında hiç kimseden yardım istemeyiniz ve şifrenizi görevli kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmayınız.

10

Nüfus cüzdanı ve yerleşim yeri adresi olmaması halinde kimlik kartı nasıl alınır?

Nüfus cüzdanı ve yerleşim yeri adresi olmaması halinde kimlik kartı nasıl alınır?Nüfus cüzdanı ibraz edilmemesi ve yerleşim yeri adresi bulunmaması halinde, yaptırılacak soruşturma sonucuna göre başvuru alınma işlemleri yapılır.

11
18 yaşından büyüklerin kimlik kartları kime teslim edilir?
18 yaşından büyüklerin kimlik kartları kime teslim edilir?İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı muvafakatı ile belirlemesi halinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir.

12
Kimlik kartı başvurusunu kim yapabilir?
Kimlik kartı başvurusunu kim yapabilir?On beş yaşını tamamlamış olanların şahsen başvurması gerekmektedir.

13
15 yaşını tamamlayanların başvurusunu kimler yapar?
15 yaşını tamamlayanların başvurusunu kimler yapar?

On beş yaşını tamamlayanların şahsen başvurması gerekmektedir.

14
Kayıp veya değiştirme nedeniyle kimlik kartı nasıl düzenlenir?
Kayıp veya değiştirme nedeniyle kimlik kartı nasıl düzenlenir?Kimlik kartının kaybolması veya değiştirilmesi durumunda sistemdeki fotoğraf altı ay öncesine ait değil ise ilgiliden son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır.

15
Çipli Kimlik Kartı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kişiye Özel Şifre Zarfında yer alan ETİKET FORMUNDA hologram altında 6 haneli şifreniz yer alıyor ve buna ulaşmak için Hologramı kazımanız gerekiyor.

16
Çipli Kimlik Kartı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

PIN şifrenizi değiştirmek için Biyometrik Doğrulama, Kişisel Mesaj sorusu, eski PIN numarası girme metodlarından birini kullanabilirsiniz.

17
Geçerlilik süresi dolmadan kimlik kartı alınabilir mi?
Geçerlilik süresi dolmadan kimlik kartı alınabilir mi?Geçerlilik süresi dolmadan gerekçesi belirtilmek kaydıyla, yeniden başvuruda bulunarak ücreti karşılığında yeni kimlik kartı alınabilir. Bu durumda eski kimlik kartı iptal edilir.

18
Kimlik kartı nereye teslim edilir?
Kimlik kartı nereye teslim edilir?Kimlik kartı yurt içinde kişinin başvuru sırasında bildirdiği adrese, yurt dışında kimlik kartı almak için başvuran kişiler adına düzenlenen kimlik kartları, Genel Müdürlük tarafından, dış temsilciliklerce ilgilisine teslim edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

19
Kimlik kartı başvurusu nasıl takip edilir?
Kimlik kartı başvurusu nasıl takip edilir?Kimlik kartının teslim süreci web, çağrı merkezi veya e-posta yolu ile takip edilebilir.

20
Kimliği kanıtlayacak belge ibraz edemeyen erginlere kimlik kartı nasıl düzenlenir?
Kimliği kanıtlayacak belge ibraz edemeyen erginlere kimlik kartı nasıl düzenlenir?On sekiz yaşını tamamlayanların; kimliğini kanıtlayacak fotoğraflı resmi belge ibraz edememesi durumunda, yaptırılacak soruşturma sonucuna göre başvuru alma işlemleri yapılır.

21
Bulunan kimlik kartları için nasıl bir işlem yapılır?
Bulunan kimlik kartları için nasıl bir işlem yapılır?Kurumlarda unutulan veya kişiler tarafından bulunan kimlik kartları bulunulan yerin nüfus müdürlüğüne, Genel Müdürlüğe ya da dış temsilciliğe iptali amacıyla gönderilir.

22
Kimlik kartı teslim edilinceye kadar kimliği ispatlamaya yarayacak belge nasıl kullanılır?
Kimlik kartı teslim edilinceye kadar kimliği ispatlamaya yarayacak belge nasıl kullanılır?Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi hâlinde, herhangi bir nüfus müdürlüğünce kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.

23
PIN değiştirme ve kart kontrol işlemleri nasıl yapılır?
PIN değiştirme ve kart kontrol işlemleri nasıl yapılır?Kart sahipleri tarafından KIOSK'larda PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma, kişisel mesaj değiştirme ve kart kontrolü işlemleri gerçekleştirilir.

24
15 yaşını tamamlamayanların başvurularını kimler yapar?
15 yaşını tamamlamayanların başvurularını kimler yapar?Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

25
Çipli Kimlik Kartı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İlçe Nüfus Müdürlüklerimizde bulunan KİOSK'lar üzerinde PIN şifrenizi değiştirebilirsiniz.PIN şifrenizi değiştirmek için kimlik kartınızın yanınızda olması yeterlidir.

26
Kimlik kartının kaybedilmesi halinde ne yapılır?
Kimlik kartının kaybedilmesi halinde ne yapılır?Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir.

27
Kimlik kartının geçerlilik süresi nedir?
Kimlik kartının geçerlilik süresi nedir?Kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıldır.

28
18 yaşından küçüklerin kimlik kartları kimlere teslim edilir?
18 yaşından küçüklerin kimlik kartları kimlere teslim edilir?Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

29
Türk vatandaşlığından çıkanlarla ilgili nasıl işlem yapılır?
Türk vatandaşlığından çıkanlarla ilgili nasıl işlem yapılır?Türk vatandaşlığının kaybı halinde kimlik kartları Genel Müdürlükçe geçersiz hale getirilir.

30
Kimlik kartlarının şifresi nasıl değiştirecek?
Kimlik kartlarının şifresi nasıl değiştirecek?

Kart sahipleri tarafından ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan KIOSK'larda PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma, kişisel mesaj değiştirme ve kart kontrolü işlemleri gerçekleştirilir.

31
Gönderilen şifre zarfını saklamak zorunda mısınız?
Gönderilen şifre zarfını saklamak zorunda mısınız?Kişiye Özel Şifre Zarfının içerisinde cep telefonlarından aşina olduğumuz Pin ve Puk kodları yer alıyor. Bu ilave olarak güvenliğinizde kullanılacak Size Özel bir Kişisel Mesaj yer alıyor.

32
e-devlet üzerinden kimlik şifresi alınabiliyor mu?
e-devlet üzerinden kimlik şifresi alınabiliyor mu?Şifre işlemleri şu an itibariyle sadece Nüfus müdürlüklerindeki kiosklar ve Nüfus Müdürlüklerindeki yetkili personel tarafından gerçekleştirilebiliyor.

33
Çipli Kimlik Kartı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yeni TC kimlik kartları banka kredi kartlarında olduğu gibi şifre kullanılıyor. Yeni kimlik kartlarının dağıtımına yönelik çalışmalar kapsamında ilçe nüfus müdürlüklerine şifre ve doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilebileceği KİOSK'lar konuldu.

34
Yeni kimlikteki PIN kodu nedir? PIN şifresi nasıl alınır?
Yeni kimlikteki PIN kodu nedir? PIN şifresi nasıl alınır?Başvuru aşamasında kişiye 6 haneli olan PIN kodunun olduğu bir şifre verilecektir. Banka kartlarında işlem yaparken şifre kullanıyorsak, aynı şekilde yeni kimlik kartlarında da işlem yaparken PIN kodunu kullanacağız.

35
Çipli Kimlik Kartı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Vatandaşlar bu KİOSK'ları kullanarak kendilerine verilen Kişiye Özel Şifre Zarfında yer alan PIN şifresi ile tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Yorumlar
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu içeriği neredepaylaşmak istiyorsunuz?
Şu an buradasınız: Türkiye'nin en kapsamlı haber portalı: Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16 Ocak 2021 Cumartesi 07:00:50