Anzakların Objektifinden Çanakkale!

18.03.2015 10:36
1
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında daha önce yayınlanmamış Anzakların objektifinden kareler paylaşıldı. İşte Anzakların objektifinden Çanakkale fotoğrafları...

2
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

3
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

4
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

5
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

6
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

7
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

8
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

9
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

10
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

11
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

12
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

13
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

14
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

15
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

16
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

17
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

18
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

19
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

20
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

21
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

22
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

23
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

24
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

25
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

26
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

27
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

28
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

29
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

30
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

31
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

32
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

33
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

34
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

35
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

36
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

37
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

38
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

39
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

40
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

41
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Çanakkale Savaşı'nın üzerinden bir asır geçti. Bu sürede ne gazilerimize ne anılarına ne de savaştıkları toprakların tarihi dokusuna sahip çıkamadık. Savaşın insani yönünü, orada savaşanların hatıralarını, nasıl yaşadıklarını ve öldüklerini bize en iyi anlatanlar dönemin obje ve fotoğrafları.

42
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Cephede tek teselli: İçki İngiliz ve ANZAC askerlerine ait brüt seramikten yapılmış rom şişeleri… Savaş arazisinde bugün bile rastlanan şişe parçaları, adeta Çanakkale'nin karakteristiğidir.

43
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Geride kalan tabaklar: İtilaf subaylarının kullandığı metal tabaklar… Bu tür kap-kacaklar, yarımada tahliye edilirken geride bırakıldı.

44
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Cephe gerisinde Sahra Mutfağı: Türk tarafında cephe gerisinde karavana dağıtımı… Karavanacı erler, büyük sefertaslarına koydukları sıcak yemekleri cephe hattına taşıyorlardı. Yemekler geldiğinde, genellikle soğumuş olurdu.

45
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Cephe gerisine su taşımak: 1915'in özellikle Temmuz ve Ağustos ayları aşırı sıcaklara sahne oldu. Cephe hattına su nakli, ancak sırtta taşınabilen teneke tanklarla mümkün olabiliyordu. Gelen su da çoğu zaman suya benzemiyordu.

46
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

İngilizlerin standart mönüsü: Çeşitli konservelerden oluşan yiyecekler, itilaf askerlerinin nefretini kazandı, bu durum günlük ve hatıratlarda sıklıkla dile getirildi. Sıcakta sıvılaşan ve bozulan konserveler askerleri hem hasta ediyor hem de vitaminsizliğe bağlı hastalıkları tetikliyordu. Bir eski fotoğrafta İngiliz askerleri, konservelerden oluşan yemeklerini Türk askerlerle paylaşırken görülüyor.

47
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Tel örgü ve kazık: 1. Savaş'ın sembolü: Karşılıklı piyade saldırısını önlemeye yönelik tel örgüler, Çanakkale'de de “no man's land”in simgesi oldu. Top atışlarıyla tahrip edilseler bile, geceleri tekrar çekiliyordu.

48
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Ölmemek için kazmak gerekir: Özellikle topçu ateşinden korunmanın yolu, mümkün olduğunca yerin altına girmekti. Kürek, Çanakkale'de de en önemli silahlardan biri oldu.

49
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Çadır Hayatı: Subayların kaldığı çadırlar, özellikle yaz aylarında kullanıldı ve topçu ateşine karşı korunaklı mevkilerde kuruldu.

50
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Süvarilerin son nalları: 1. Dünya Savaşı, süvarinin etkili olduğu son büyük savaştı. Çanakkale'de ise coğrafi yapıdan dolayı, genellikle cephe gerisinde subayların irtibatı için kullanıldı.

51
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Muhaberesiz muharebe olmaz: Kolordu ve tümenlerde bulunan telefon merkezleri sayesinde kurulan telli ve telsiz haberleşme, cephe hattıyla iletişimin vazgeçilmez birimleriydi.

52
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

İlaç şişeleri: Yaralıya şifa: Savaşta küçük bir yara dahi, hemen önlem alınmazsa öldürücü olabiliyordu. Çanakkale'de yaralandıktan sonra ölenlerin sayısı, cephede anında ölenlere neredeyse eşittir.

53
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Ayakkabıyla yaşayıp ölmek: Siper hayatının kadim dostu ayakkabı, çoğu kez ancak öldükleri zaman askerlerin ayağından çıktı. Türk tarafında sıkıntı yaşanan malzemelerden biriydi.

54
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Bite karşı asker traşı: Askerlerin kafalarını kazıtması biti engellemiyordu şüphesiz ama, hiç değilse bu küçük haşerelerin daha kolay yakalanmasını sağlıyordu.

55
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Tüm subaylar ona bağlıydı: Karşı tarafın konumunu belirlemek için vazgeçilmez olan dürbün, operasyonel kararları belirleyen en önemli savaş aksesuarıydı. Ateş hattında ise aynalı dürbünler kullanıldı.

56
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Sesi duyduğunda ileriye fırla: Birliklere süngü saldırısı emrini ileten düdükler, İtilaf subayları tarafından Çanakkale'de de sıklıkla kullanıldı. Hayatta kalan askerlerin de kabusu olacaktı.

57
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Romantik ama ölümcül bir ses: Hücum veya ricat borusu, savaş sırasında etkili bir iletişim aracıydı. En önemli handikapı ise karşı tarafın da bu yüksek perdeli sesi duyarak pozisyon almasıydı.

58
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Uçaktan atılan ölüm: Uçakların mitralyöz ve bomba taşımadıkları dönemde, daha ziyade keşif amaçlı kullanılan uçaklar, kimi zaman aşağıya çivi ve kalem büyüklüğündeki oklar attılar.

59
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Askerin kaderi kurşunla çizildi: Isıyla birbirine kenetlenen kurşunlar, arazide kalmış bir İngiliz kartuşu ve tüfekleriyle yaşayan askerler.

60
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Seri atış ve bir dönemin sonu: Siper sisteminde genellikle birbirine çapraz yerleştirilen makineli tüfekler, “top ateşini takiben piyadeyle süngü saldırısı” dönemini acı şekilde sona erdirdi.

61
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

18 Mart'ın kahramanları: 18 Mart Boğaz muharebesinin kaderi, 11 hat halinde döşenen deniz mayınları tarafından çizildi. 25 Nisan'daki İtilaf çıkarması, aslında bu mayınları temizlemek ve donanmaya İstanbul yolunu açmak içindi.

62
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Top, şarapnel ve zayiat: Kara savaşının tahrip gücü yüksek silahı toplar, özellikle yerin 40-50 metre üstünde patlayarak etrafa dağılan şarapnel mermileriyle etkili oldu.

63
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

El bombası ve siper savaşı: Dikey yollu havan toplarının henüz gelişmediği dönemde, siper saldırı ve savunmalarının temel silahı el bombasıydı.

64
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Kurşununuz bittiyse... ... süngünüz var. Çanakkale'de savaşan askerlerin son güvencesi, süngüleriydi. Birbirine çok yakın siperlerde, tüfeği süngü takılmış halde bulundurmak şarttı.

65
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Zehirli gaza karşı önlem: Batı cephesinin aksine, Çanakkale muharebelerinde her iki taraf da zehirli gaz bombası veya mermisi kullanmadı. Yine de her iki taraf da buna karşı önlem almıştı.

66
Anzakların Objektifinden Çanakkale!Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı içinde, tarihin en kanlı bölümü olarak bilinir. Türk'ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır.

67
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

I.Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre önce, 1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti son Afrika topraklarını İtalya'ya kaptırmış, 1912-1913 Balkan Hezimeti ise, Rumeli'deki son Türk hakimiyetini silip süpürmüştür.

68
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Bulgar Ordularının İstanbul kapılarını zorlaması, 500 yıldır Türk olan Rumeli'nin kaybı, İstanbul ve boğazların güvenliğinin tehlikeye girmesi, o zamanın devlet adamlarında siyasi yalnızlığımızın tabii bir sonucu olarak değerlendirilmiştir.

69
Anzakların Objektifinden Çanakkale!Dolayısıyla I. Dünya Savaşı'na rastlayan günlerde Osmanlı devleti yalnızlıktan ve emniyetsizlikten kurtulmak fakat, Balkan savaşının kötü hatıralarının tesiri altında kalan her iki blokta Türk ittifakını küçümsemişler ve bu ittifakın kendileri için bir yük olmasından endişe etmişlerdi.
70
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Ancak, Alman İmparatoru, her iki blok arasındaki savaşta, Osmanlı Devleti'nin hiç değilse bir kısım düşman kuvvetini meşgul edebileceği gerekçesiyle müdahale etmiştir.

71
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Bu suretle Osmanlı Devleti, kaderini alelacele, 2 Ağustos 1914'te "Üçlü ittifak'a bağlamıştır. İşte Çanakkale Zaferini yaratan kuvvet. 1914 yazında küçümsenen değeri hakkında yanlış teşhis konan bu TÜRK ORDUSU'dur.

72
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Avrupa'da savaş bütün şiddetiyle sürerken, hareket harbinin yerini siper harbi almıştır. Bu cephede yarma yapmak ve kesin sonuç almak son derece zorlanmıştır. Halbuki "üçlü itilaf"ın askere gücü günden güne artmaktadır.

73
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Bu güç, hareket savaşına müsait başka savaş alanlarında kullanılmalıdır. İngiltere Başkanı Lloyd GEORGE ve Bahriye Nazırı CHARCHILL bu görüşü benimsemişlerdir. Çanakkale Savaşları, işte bu görüşü benimseyenlerin esiridir.

74
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Hareket sahası olarak Gelibolu Yarımadası'nın seçilmesi, bu bölgenin jeopolitik bakımdan çok büyük öneme sahip olmasındandır. Boğazlar, Güney Rusya ve bütün Karadeniz kıyılarının açık denizlere olan tek çıkış noktasıdır.

75
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Harp halinde bu geçidin kapanması, Rusya için hayati önem taşımaktadır. Zira, Rusya'nın insan ve ham madde kaynakları zengin, fakat sanayi ve mali imkanları sınırlıdır.

76
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Bunun için uzun ve sürekli bir savaşın gerektirdiği silah, cephane ve malzeme ikmalini temin edemeyecek durumdadır.

77
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Bu durumda boğazlar doğu cephesinin en müsait ve hayati menzul hattını teşkil etmektedir.

78
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Bu geçidin açılmasıyla Rusya'yı takviye edecek, batı cephesinin yükünü hafifletecek, dolayısıyla savaşı kısaltacaktır.

79
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Osmanlı Devleti'nin savaş dışı edilmesiyle, muhtemelen Balkan devletleri ve İtalya "itilaf" devletleri yanında savaşa katılacaklardı.

80
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

O zaman İngiliz Bahriye Nazırı olan CHURCHILL'in ısrarla üzerinde durduğu bu fikirlere önceleri pek itibar edilmemiştir.

81
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Ancak 1914 Aralık ayında başlayan Türk Sarıkamış harekatı üzerine telaşlanan; çok zor durumda kalan hiç değilse bir kısım Türk kuvvetlerinin başka Cephelere çekilmesini isteyen Rusya'nın yükünü azaltmak için, Çanakkale seferine karar verilmiş.

82
Anzakların Objektifinden Çanakkale!Fakat kesin neticeyi batı cephesinde arayanları darıltmamak amacıyla önce sadece donanmayla ve zorla Çanakkale Boğazı geçilmeye çalışılmıştır.
83
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında daha önce yayınlanmamış fotoğrafları paylaştı.

84
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Gönüllü bombacı: "Henüz 13 yaşında bir küçük delikanlı... Fotoğrafın üzerinde bir not... 'Gönüllü Bombacı' Başka bir bilgi düşülmemiş... Duruşuyla, kararlığıyla, gözlerinden okunan özgüveniyle 'Gönüllü Bombacı'... Ne yapmıştı da ona bu sıfatı layık görmüşlerdi?"

85
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

İşte ilk kez yayınlanan o fotoğraflar...

86
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

87
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

88
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

89
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

90
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

91
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

92
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

93
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

94
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

95
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

96
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

97
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

98
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

99
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

100
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

101
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

102
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

103
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

104
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

105
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

106
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

107
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

108
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

109
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

110
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

111
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

112
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

113
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

114
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

115
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

116
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

117
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

118
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

119
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

120
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

121
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

122
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

123
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

124
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

125
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

126
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

127
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

128
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

129
Anzakların Objektifinden Çanakkale!

Yorumlar
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu içeriği neredepaylaşmak istiyorsunuz?
Şu an buradasınız: Türkiye'nin en kapsamlı haber portalı: Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 01 Ekim 2020 Perşembe 05:09:06