10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

10 Kasım Atatürk'ün Anma Günününün 80. yılına özel olarak hazırladığımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel fotoğrafları ve sözleri galerimizde...

09.11.2018 11:02
1
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

İşte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel fotoğrafları ve sözleri...

2
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

3
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

4
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."

5
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir."

6
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yokur."

7
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır."

8
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar."

9
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin."

10
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir."

11
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur."

12
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür."

13
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız."

14
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir."

15
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Millî hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Önemli olan, çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Toplumsal hastalıklarımızı incelersek temel olarak bundan başka, bundan önemli bir hastalık keşfedemeyiz; hastalık budur. O halde ilk işimiz bu hastalığı esaslı bir şekilde tedavi etmektir. Milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve onun doğal sonucu olan refah ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır"

16
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur."

17
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için yegane gelişme ve ilerleme yolu budur"

18
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım."

19
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez."

20
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna canını vermeye razı olmasaydı ben hiç bir şey yapamazdım."

21
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek, birinci işimiz olmalıdır. Bir kere millet benliğine hakim olsun ve düşünebilsin, yeter! Başlangıçta hatalı düşünse de, az zaman sonra bu hatayı düzeltebilir. Fikir bir kere faaliyete başladı mı, her şey yavaş yavaş düzene girer ve düzelir. Fikrin serbest hareketi ise, ancak bireyin düşündüğünü serbest olarak söylemek, yazmak ve verdiği karara göre her türlü girişimde bulunmak serbestisine sahip olmakla mümkündür."

22
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!"

23
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir..."

24
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Bütün ümidim gençliktedir."

25
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister."

26
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir... Türk milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir… Türk milletinin tarihi bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem, az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır..."

27
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye muhalif değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasde ve fiile dayanan taassupkâr hareketlerden sakınıyoruz."

28
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu belli. Fakat zekânı unut! .. Daima çalışkan ol..."

29
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın."

30
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, Onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz."

31
10 Kasım'a Özel Atatürk'ün En Güzel Fotoğrafları ve Sözleri

"İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?"

Yorumlar (12)
CC:Bu ülkenin başına gelmiş en güzel şey olduğu için saygı ve minnetle anıyoruz...
CEM:Son anında bile nakış gibi işlediği cumhuriyeti kutlayan halkına sonsuz bir saygı ile hasta yatağından kalkıp selam verdiği için...
DAMLA:Hiçbir zaman halkından uzaklaşmış ve halkına üstten bakan kibirli bir lider olmadığı için...
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu içeriği neredepaylaşmak istiyorsunuz?
Şu an buradasınız: Türkiye'nin en kapsamlı haber portalı: Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25 Eylül 2020 Cuma 10:23:24