Ford Otomotıv Sanayı A.s. Kar veya Zarar ve Dıger Kapsamlı Gelır Tablosu 05.08.2014 21:35:39

Ford Otomotıv Sanayı A.s. Kar veya Zarar ve Dıger Kapsamlı Gelır Tablosu 05.08.2014 21:35:39

KAP:FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. / FROTO [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 05.08.2014 21:35:39

Ford Otomotıv Sanayı A.s. Kar veya Zarar ve Dıger Kapsamlı Gelır Tablosu 05.08.2014 21:35:39

KAP : FORD OTOMOTIV SANAYI A.S./ FROTO [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 05.08.2014 21: 35: 39

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR VEYA ZARAR TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 01.04.2014 - 30.06.2014 01.04.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 18 5,213,991,688 5,482,434,619 3,168,364,004 2,911,907,513 SATISLARIN MALIYETI (-) 18 -4,738,845,828 -4,936,298,861 -2,899,400,339 -2,621,059,155 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) BRUT KAR/ZARAR 475,145,860 546,135,758 268,963,665 290,848,358 GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 19 -71,126,993 -67,488,375 -34,129,038 -33,984,428 PAZARLAMA GIDERLERI (-) 19 -108,101,213 -119,613,136 -64,092,262 -61,631,380 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 19 -76,753,146 -63,823,373 -48,543,029 -33,001,363 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 21 61,034,053 75,682,913 16,841,536 59,890,913 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 21 -70,535,666 -30,689,072 -47,663,093 -11,109,814 ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 209,662,895 340,204,715 91,377,779 211,012,286 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 29 585,830 818,601 585,830 818,601 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 29 -1,499,944 -114,673 -94,399 -45,203 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 208,748,781 340,908,643 91,869,210 211,785,684 FINANSMAN GELIRLERI 22 167,195,751 47,806,055 121,160,446 16,736,671 FINANSMAN GIDERLERI (-) 23 -233,468,850 -81,023,769 -130,863,498 -55,799,266 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 142,475,682 307,690,929 82,166,158 172,723,089 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI 210,959,306 127,878,451 68,745,166 86,776,175

DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 24 7,228,397 -6,208,518 13,538,282 -1,779,502

ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 24 203,730,909 134,086,969 55,206,884 88,555,677 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 353,434,988 435,569,380 150,911,324 259,499,264

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI

DONEM KARI/ZARARI 353,434,988 435,569,380 150,911,324 259,499,264

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI

KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR

ANA ORTAKLIK PAYLARI

PAY BASINA KAZANC 1,01 1,24 0,43 0,74

SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 25 1,01 1,24 0,43 0,74

DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC

SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC

SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC

DURDURULAN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC

---------------------------------------------------------------------------------------------

DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 01.04.2014 - 30.06.2014 01.04.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

DONEM KARI/ZARARI 353,434,988 435,569,380 150,911,324 259,499,264 DIGER KAPSAMLI GELIRLER KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -2,196,681 -3,684,351 -249,559 -3,095,561 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI

TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAYIPLARI 17 -2,745,851 -4,605,439 -311,949 -3,869,451

TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAYIPLARI, VERGI ETKISI 17 549,170 921,088 62,390 773,890 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER

DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI

ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI

KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 48,086,287 -34,766,701 64,850,297 -37,063,512 YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI/KAYIPLARI

SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN DEGERLEME FONUNDAKI DEGISIM 17 449,917 3,493,889 449,917 1,405,991

SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN DEGERLEME FONUNDAKI DEGISIM, VERGI ETKISI 17 -22,495 -152,199 -22,495 -70,300 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI

NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAYIPLARI 17 59,573,581 -47,635,489 80,528,594 -47,999,004

NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAYIPLARI, VERGI ETKISI 17 -11,914,716 9,527,098 -16,105,719 9,599,801 YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN YATIRIM RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER GELIR/GIDERLERI

DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI

ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI

DIGER KAPSAMLI GELIR 45,889,606 -38,451,052 64,600,738 -40,159,073

TOPLAM KAPSAMLI GELIR 399,324,594 397,118,328 215,512,062 219,340,191

TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI:

KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR

ANA ORTAKLIK PAYLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------