Fırat: "Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Yasama Yetkisine Doğrudan Müdahaledir"

Fırat: "Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Yasama Yetkisine Doğrudan Müdahaledir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, Anayasa Mahkemesi'nin Son Kararının Muhatabının Anayasa'ya Göre Yasama Yetkisi Tekelini Elinde Bulunduran Meclis'e Ait Olduğunu Belirterek, "Anayasa Mahkemesi'nin Kararı Yüce Meclis'in Yasama Yetkisine Doğrudan Bir Müdahale Olup; Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Açık İhlalidir." Dedi.

Fırat:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, Anayasa Mahkemesi'nin son kararının muhatabının Anayasa'ya göre yasama yetkisi tekelini elinde bulunduran Meclis'e ait olduğunu belirterek, "Anayasa Mahkemesi'nin kararı yüce Meclis'in yasama yetkisine doğrudan bir müdahale olup; kuvvetler ayrılığı ilkesinin açık ihlalidir." dedi.

Fırat, AK Parti MYK Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin başörtüsü ile ilgili Anayasa değişikliğine ilişkin açıkladığı kararın toplantılarında bütün boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ele alındığını belirtti. Fırat, toplantıda, Anayasa'nın 10. ve 42. maddelerdeki Anayasa değişikliklerini esas yönünden iptal eden mahkeme kararının, kaçınılmaz olarak yürürlükteki Anayasa'nın çizdiği yetki çerçevesi ve kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanan demokratik sisteme uygunluk bakımından tartışıldığını kaydetti.

"KARARIN MUHATABI MECLİS'TİR"

Fırat, kararın daha önce örneği olmayan 'nev-i şahsına münhasır' bir hukuk pratiği oluşturması bakımından da çokça tartışılacağının açık olduğunu belirtti.

Fırat, şunları söyledi; "Aslında bu kararın muhatabı, Anayasamıza göre yasama yetkisi tekelini elinde bulunduran yüce Meclis'imizdir. Anayasa Mahkemesi'nin kararı yüce Meclis'in yasama yetkisine doğrudan bir müdahale olup; kuvvetler ayrılığı ilkesinin açık ihlalidir. Zira Anayasa Mahkemesi'nin kararına konu olan yasal düzenlemeler, herhangi bir siyasi partinin kararı değildir; bizzat TBMM'nin iradesi olarak ortaya çıkmıştır. 550 milletvekilinin 411'nin oylarıyla yüce Meclis'imizde kabul edilmiştir.

Bu itibarla söz konusu kararın, sınırları Anayasamızda açıkça belirtilen TBMM'nin yasama yetkisi ve kuvvetler ayrılığı ilkesi bakımından dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir. TBMM'de en büyük gruba sahip siyasi parti olarak, bu değerlendirmelerin ilk ve öncelikli olarak yüce Meclis'imiz tarafından yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu husus, anayasal kuvvetler ayrılığına dayanan demokrasimiz ve hukuk sistemimizin sağlıklı çalıştırılabilmesi açısından hayati bir önem taşımaktadır."

Mahkemenin kararıyla ilgili olarak Meclis'te temsil edilen bütün siyasi partilere bu bağlamda görev ve sorumluluk düştüğüne işaret eden Fırat, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Biz, herkesin bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğini umuyoruz. Anayasa Mahkemesi tarafından gerekçeli kararın en kısa sürede açıklanmasını bekliyoruz. Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımız da, bu gelişmeler ışığında salı günü yapılacak grup toplantımızda değerlendirmelerini milletvekili arkadaşlarımız ve onların şahsında aziz milletimizle paylaşacaktır"

"ANAYASA MAHKEMESİ KENDİSİNE VERİLEN YETKİ SINIRINI AŞMIŞTIR"

Açıklamalarının sonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Fırat, "Erken seçim tartıştığınız şıklar arasında mı?" yönündeki bir soru üzerine, "Yok, tartışılan erken seçim değil, tartışılan bir Anayasa'da belirtilmiş olan erklere, devlet kurumlarına verilmiş olan yetki sınırlarının aşılmasıyla ilgilidir. Erken seçimle ilgili değildir." cevabını verdi.

Fırat, gazetecilerin, "AK Parti'nin bu karardan sonra kapatma davasıyla ilgili savunmasında bir değişiklik olacak mı?" sorusu üzerine de, "Olabilir. Sürece bakacağız. Biliyorsunuz süremiz var. Bu konuda MYK bir karar verecektir." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Partiniz daha önce Anayasa değişikliğine mesafeli yaklaşıyordu. Acaba yapılan yorumlarda Anayasa Mahkemesi'nin başörtüsüyle ilgili vereceği kararın beklenildiği belirtiliyordu. Bu karar verildiğine göre bu konuda atılacak bir adım var mı?" sorusuna karşılık Fırat, şunları söyledi: "Tabi öncelikle şunu düzeltmek lazım. 10. ve 42. madde içeriğine baktığımız zaman tamamen başörtüsüyle ilgili olan yasal düzenleme değildir. Bu tamamen eşitlik ilkesi ve eğitim konusundaki yüksek öğretimdeki eşitlik ilkesiyle ilgilidir. Dolayısıyla bir kere onu tenzih etmek gerektiği kanısındayım."

Fırat, kararın AK Parti hakkında açılan kapatma davasını nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine ise, "İkisi birbirinden ayrı ve bağımsız davalardır. Birisi Anayasa değişikliğinin incelenmesiyle ilgilidir. Aslında Anayasamız çok açık, sarih olarak TBMM tarafından yapılmış olan Anayasal düzenlemelerin incelenmesiyle ilgilidir. Şekil bakımından inceleneceği konusunda kesin hüküm vermiştir. Aslında esasa girilmiş olmasını biz Anayasa'nın ihlali olarak değerlendiriyoruz. Parti kapatma tamamen ayrı konulardır, ayrı maddelerle ilgilidir." değerlendirmesini yaptı.

"SAVUNMAYA MYK KARAR VERECEK"

Fırat, bir soru üzerine de AK Parti'nin yazılı savunmasının bir komisyon tarafından hazırlandığını belirterek, "Hızlandırılması ve içeriğinin ne olacağı konusunda MYK kararı gerekmektedir ve değerlendirilecektir." dedi.

Fırat, "Savunma vermeme ihtimaliniz de var mı?" şeklindeki bir soruya da, "MYK her şeye kadirdir. Neye karar verirse o yapılır." diye cevap verdi.

Anayasa Mahkemesi görüşleri üzerinde Meclis görüşmesi açılmayacağını ifade eden Fırat, "Bu yeni hukuka sorunlara yol açar. Zaten bir sorun açılmıştır. Hukuku sorunları çoğaltma yönünde bir gayretin içinde olunmaması gerektiğini düşünüyorum." dedi.