Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Bilanço Tarihleri

Vakıf Fın. Kır. Bilanço

2014-1
I. DÖNEN VARLIKLAR 0,1
A. Hazır Değerler 0
1. Kasa 0
2. Bankalar 0
3. Diğer Hazır Değerler 0
B. Menkul Kıymetler 58442000
1. Hisse Senetleri 0
2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 4716000
3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 0
4. Diğer Menkul Kıymetler 0
5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 0
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 0
1. Alıcılar 0
2. Alacak Senetleri 0
3. Verilen Depozito ve Teminat. 0
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 0
1. Ortaklardan Alacaklar 0
2. İştiraklerden Alacaklar 979949000
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 976011000
4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 1129183000
5. Alacak Reeskontu (-) 0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -153172000
E. Stoklar 0
1. İlk Madde ve Malzeme 3893000
2. Yarı Mamüller 45000
3. Ara Mamüller 68519000
4. Mamüller 0
5. Emtia 0
6. Diğer Stoklar 124036000
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -55517000
8. Verilen Sipariş Avansları 0
F. Diğer Dönen Varlıklar 0
II. DURAN VARLIKLAR 0
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0
1. Alıcılar 0
2. Alacak Senetleri 0
3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 3714000
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12000
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0
1. Ortaklardan Alacaklar 12000
2. İştiraklerden Alacaklar 33259000
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5000
C. Finansal Duran Varlıklar 1165885000
1. Bağlı Menkul Kıymetler 24784000
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 981238000
3. İştirakler 0
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0
5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 0
6. Bağlı Ortaklıklar 0
7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 0
8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 0
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 0
D. Maddi Duran Varlıklar 0
1. Arazi ve Arsalar 0
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 0
3. Binalar 0
4. Makine, Tesis ve Cihazlar 7860000
5. Taşıt Araç ve Gereçleri 0
6. Döşeme ve Demirbaşlar 0
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 0
8. Birikmiş Amortismanlar (-) 0
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 0
10. Verilen Sipariş Avansları 0
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3107000
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 3266000
2. Haklar 0
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2791000
4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 475000
5. Verilen Avanslar 392000
F. Diğer Duran Varlıklar 0
A K T İ F T O P L A M I 0
I. KISA VADELİ BORÇLAR 0
A. Finansal Borçlar 0
1. Banka Kredileri 109286000
2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 65000000
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 353000
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0
5. Diğer Finansal Borçlar 0
B. Ticari Borçlar 0
1. Satıcılar 0
2. Borç Senetleri 0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0
4. Diğer Ticari Borçlar 0
5. Borç Reeskontu (-) 0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 353000
1. Ortaklara Borçlar 39555000
2. İştiraklere Borçlar 3831000
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
4. Ödenecek Giderler 35724000
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 0
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 1424000
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1181000
8. Borç Reeskontu (-) 243000
D. Alınan Sipariş Avansları 85000
E. Borç ve Gider Karşılıkları 1165885000
1. Vergi Karşılıkları 19197000
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 0
A. Finansal Borçlar 0
1. Banka Kredileri 0
2. Çıkarılmış Tahviller 0
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 0
4. Diğer Finansal Borçlar 0
B. Ticari Borçlar 0
1. Satıcılar 0
2. Borç Senetleri 0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0
4. Diğer Ticari Borçlar 19197000
5. Borç Reeskontu (-) 18814000
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0
1. Ortaklara Borçlar 383000
2. İştiraklere Borçlar -3011000
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -2019000
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -2000
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0
6. Borç Reeskontu (-) -990000
D. Alınan Sipariş Avansları 0
E. Borç ve Gider Karşılıkları 9119000
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 260000
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0
III. ÖZ SERMAYE 5000
A. Sermaye 0
B. Sermaye Taahhütleri (-) 0
C. Emisyon Primi 5000
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 13000
2. İştiraklerdeki Değer Artışı 0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0
E. Yedekler 0
1. Yasal Yedekler 4525000
2. Statü Yedekleri 4316000
3. Özel Yedekler -13056000
4. Olağanüstü Yedek -12914000
5. Maliyet Artış Fonu 0
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 0
F. Net Dönem Karı 0
G. Dönem Zararı (-) -53000
7. Geçmiş Yıl Karı -89000
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -8225000
1. ........... Yılı Zararı -5139000
2. ........... Yılı Zararı 0
P A S İ F T O P L A M I 0
A. Brüt Satışlar 0
1. Yurtiçi Satışlar 0
2. Yurtdışı Satışlar 0
3. Diğer Satışlar 0
B. Satışlardan İndirimler (-) 0
1. Satıştan İadeler (-) 0
2. Satış İskontoları (-) 0
3. Diğer İndirimler (-) 0
C. Net Satışlar -5049000
D. Satışların Maliyeti (-) 0
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -90000
E. Faaliyet Giderleri (-) -1115000
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 0
3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1115000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1380000
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -34000
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 1414000
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 265000
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) 0
H. Finansman Giderleri (-) 0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 0
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -22000
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) 243000
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"