Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Bilanço

T.EKONOMI BANK.
2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 7180128
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 7180131
1.1 Kasa 0
1.2 Efektif Deposu 0
1.3 T.C. Merkez Bankası 0
1.4 Diğer 0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 815124
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 840203
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 176806
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 178078
2.1.1 Devlet Tahvili 0
2.1.2 Hazine Bonosu 0
2.1.3 Diğer 0
2.2 Hisse Senetleri 0
2.3 Diğer Menkul Değerler 0
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 888428
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1041740
3.1 Bankalar 0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar 0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 0
IV. PARA PİYASALARI 90030
IV. PARA PİYASALARI 90203
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 90030
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 90203
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 4128396
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 4277030
5.1 Hisse Senetleri 19796
5.1 Hisse Senetleri 4107459
5.2 Diğer Menkul Değerler 1301
5.2 Diğer Menkul Değerler 22751
VI. KREDİLER 39999761
VI. KREDİLER 41436060
6.1 Kısa Vadeli 39649694
6.1 Kısa Vadeli 41084141
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 0
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 20653
6.3 Takipteki Krediler 953325
6.3 Takipteki Krediler 1026440
6.4 Özel Karşılıklar (-) 603258
6.4 Özel Karşılıklar (-) 674521
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 931716
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 300606
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 300606
8.1.1 Devlet Tahvili 0
8.1.2 Hazine Bonosu 0
8.1.3 Diğer 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 0
9.1 Mali İştirakler 0
9.2 Mali Olmayan İştirakler 0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 177240
10.1 Mali Ortaklıklar 0
10.1 Mali Ortaklıklar 177240
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 0
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES. 0
15.1 Kredilerin 0
15.2 Menkul Değerlerin 0
15.3 Diğer 0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 304764
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 315843
16.1 Defter Değeri 0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 473153
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 476062
17.1 Şerefiye 421124
17.2 Diğer 52029
17.2 Diğer 54938
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVIII. DİĞER AKTİFLER 1161988
XVIII. DİĞER AKTİFLER 1189669
AKTİF TOPLAMI 55829467
AKTİF TOPLAMI 58397057
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 34245566
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 35413939
1.1 Bankalararası Mevduat 1059097
1.1 Bankalararası Mevduat 1126238
1.2 Tasarruf Mevduatı 0
1.2 Tasarruf Mevduatı 33186469
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 0
II. PARA PİYASALARI 1824802
II. PARA PİYASALARI 1834605
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 9803
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1824802
III. ALINAN KREDİLER 7745339
III. ALINAN KREDİLER 8795790
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 0
3.2 Alınan Diğer Krediler 0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 663622
4.1 Bonolar 466792
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
4.3 Tahviller 196830
V. FONLAR 0
VI. MUHTELİF BORÇLAR 986800
VI. MUHTELİF BORÇLAR 1002168
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1286241
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 3740
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 0
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 100245
11.1 Mevduatın 0
11.2 Alınan Kredilerin 0
11.3 Repo İşlemlerinin 0
11.4 Diğer 0
XII. KARŞILIKLAR 870665
XII. KARŞILIKLAR 901741
12.1 Genel Karşılıklar 549736
12.1 Genel Karşılıklar 565896
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 199063
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 213035
12.3 Vergi Karşılığı 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
12.5 Diğer Karşılıklar 121866
12.5 Diğer Karşılıklar 122810
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1796988
XIV. AZINLIK HAKLARI 0
XV. ÖZKAYNAKLAR 5445911
XV. ÖZKAYNAKLAR 5723040
15.1 Ödenmiş Sermaye 2204390
15.2 Sermaye Yedekleri 723292
15.2 Sermaye Yedekleri 731093
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2565
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -112460
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -105155
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 101391
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 678523
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 679019
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla 0
15.3 Kâr Yedekleri 2350563
15.3 Kâr Yedekleri 2636893
15.3.1 Yasal Yedekler 172700
15.3.1 Yasal Yedekler 196866
15.3.2 Statü Yedekleri 0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 1949898
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 2122773
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 227965
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 317254
15.4 Kâr veya Zarar 151718
15.4 Kâr veya Zarar 159865
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 9497
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 150368
PASİF TOPLAMI 0
PASİF TOPLAMI 55829467
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 142221
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1195701
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 1062603
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 6747
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 58397057
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1239065
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 1082910
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 4800
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 701
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 5284
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 120997
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 16902
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 96374
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 763
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 7721
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 6600
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 121979
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 16912
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 649461
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 97346
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 538809
2.1.1 Bankalar Mevduatına 0
2.1.1 Bankalar Mevduatına 7721
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 28129
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 667426
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 545745
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 38350
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 51030
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 38775
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 61634
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 12329
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 8943
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 546240
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 190371
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 12329
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 281405
4.1.1 Nakdi Kredilerden 0
4.1.1 Nakdi Kredilerden 8943
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 27154
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 571639
4.1.3 Diğer 201005
4.1.3 Diğer 254251
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 91034
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 296894
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 413
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 29493
4.2.3 Diğer 90621
4.2.3 Diğer 267401
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 17938
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 95889
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 489
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -25167
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 95400
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -2408
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 0
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 0
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 230883
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -26838
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 24956
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -2501
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 754338
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 88324
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 231356
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 0
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 473566
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 22735
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 192448
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 768541
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 88307
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 192448
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 492853
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 42080
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 187381
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 187381
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 44912
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 150368
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
Şu an buradasınız: FİNANS HABERLERİ | Finans Haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17 Mayıs 2021 Pazartesi 01:42:36