Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Bilanço

SEKERBANK
2020-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3515093
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3564741
1.1 Kasa 0
1.2 Efektif Deposu 0
1.3 T.C. Merkez Bankası 0
1.4 Diğer 0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 0
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0
2.1.1 Devlet Tahvili 0
2.1.2 Hazine Bonosu 0
2.1.3 Diğer 0
2.2 Hisse Senetleri 0
2.3 Diğer Menkul Değerler 0
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 304774
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 338421
3.1 Bankalar 0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar 0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 0
IV. PARA PİYASALARI 3751
IV. PARA PİYASALARI 18398
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 0
5.1 Hisse Senetleri 0
5.2 Diğer Menkul Değerler 0
VI. KREDİLER 21594428
VI. KREDİLER 21871125
6.1 Kısa Vadeli 0
6.1 Kısa Vadeli 525518
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 0
6.3 Takipteki Krediler 0
6.4 Özel Karşılıklar (-) 0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 419985
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0
8.1.1 Devlet Tahvili 0
8.1.2 Hazine Bonosu 0
8.1.3 Diğer 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 414
IX. İŞTİRAKLER (Net) 4236
9.1 Mali İştirakler 0
9.2 Mali Olmayan İştirakler 0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0
10.1 Mali Ortaklıklar 0
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 0
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES. 0
15.1 Kredilerin 0
15.2 Menkul Değerlerin 0
15.3 Diğer 0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 782137
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 868761
16.1 Defter Değeri 0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 123125
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 124943
17.1 Şerefiye 0
17.2 Diğer 0
17.2 Diğer 124943
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVIII. DİĞER AKTİFLER 981358
XVIII. DİĞER AKTİFLER 1134804
AKTİF TOPLAMI 31480633
AKTİF TOPLAMI 32715179
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 23697806
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 24476219
1.1 Bankalararası Mevduat 0
1.2 Tasarruf Mevduatı 0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 0
II. PARA PİYASALARI 976062
II. PARA PİYASALARI 1115259
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0
III. ALINAN KREDİLER 96001
III. ALINAN KREDİLER 2300627
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 0
3.2 Alınan Diğer Krediler 0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 355575
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 721578
4.1 Bonolar 46149
4.1 Bonolar 412152
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 309426
4.3 Tahviller 0
V. FONLAR 0
VI. MUHTELİF BORÇLAR 0
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 63827
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 179161
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 205753
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 0
11.1 Mevduatın 0
11.2 Alınan Kredilerin 0
11.3 Repo İşlemlerinin 0
11.4 Diğer 0
XII. KARŞILIKLAR 835191
XII. KARŞILIKLAR 854981
12.1 Genel Karşılıklar 0
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 87262
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 94818
12.3 Vergi Karşılığı 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
12.5 Diğer Karşılıklar 747929
12.5 Diğer Karşılıklar 760163
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1026883
XIV. AZINLIK HAKLARI 0
XV. ÖZKAYNAKLAR 1991800
XV. ÖZKAYNAKLAR 2011635
15.1 Ödenmiş Sermaye 1158000
15.2 Sermaye Yedekleri 108148
15.2 Sermaye Yedekleri 119275
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 0
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 557
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 0
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 0
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 108148
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 118718
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla 0
15.3 Kâr Yedekleri 661691
15.3 Kâr Yedekleri 689923
15.3.1 Yasal Yedekler 243232
15.3.1 Yasal Yedekler 259474
15.3.2 Statü Yedekleri 0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 332056
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 344101
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 86348
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 86403
15.4 Kâr veya Zarar -125004
15.4 Kâr veya Zarar 7064
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -158068
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 175
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 6889
PASİF TOPLAMI 0
PASİF TOPLAMI 31480633
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 33064
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 806757
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 704785
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 33083
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 847116
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 723818
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 3642
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 51
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 277
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3686
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 95012
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 367
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 3041
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 95255
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -376321
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 0
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -281228
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 0
2.1.1 Bankalar Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 10741
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -402768
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -274955
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -11024
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -11113
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara -12674
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara -27998
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -49295
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -15457
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 430436
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 73933
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -61959
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 90869
4.1.1 Nakdi Kredilerden -1671
4.1.1 Nakdi Kredilerden 0
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 16002
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 444348
4.1.3 Diğer 7934
4.1.3 Diğer 74867
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -16936
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 10145
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 1599
4.2.3 Diğer -16936
4.2.3 Diğer 8546
V. TEMETTÜ GELİRLERİ -2211
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 0
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -550
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -49992
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -2156
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -1654
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 0
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -251327
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 0
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -18611
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 37719
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -2734
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 492096
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -221148
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 0
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -54773
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 0
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 14418
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 59221
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 0
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -6062
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 14418
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -7529
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 4726
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 4726
18.1.1 Olağanüstü Gelirler -8226
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 0
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 6889
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
Şu an buradasınız: FİNANS HABERLERİ | Finans Haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16 Mayıs 2021 Pazar 13:22:06