Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Bilanço

DENIZBANK
2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 9683226
1.1 Kasa 0
1.2 Efektif Deposu 0
1.3 T.C. Merkez Bankası 0
1.4 Diğer 0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1138345
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 111330
2.1.1 Devlet Tahvili 0
2.1.2 Hazine Bonosu 0
2.1.3 Diğer 0
2.2 Hisse Senetleri 0
2.3 Diğer Menkul Değerler 68715
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2920427
3.1 Bankalar 0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar 0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 0
IV. PARA PİYASALARI 3098182
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 406
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3097776
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 5176356
5.1 Hisse Senetleri 4848896
5.2 Diğer Menkul Değerler 323356
VI. KREDİLER 55173728
6.1 Kısa Vadeli 54709768
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 0
6.3 Takipteki Krediler 1747733
6.4 Özel Karşılıklar (-) 1283773
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1693121
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 3007976
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2956979
8.1.1 Devlet Tahvili 0
8.1.2 Hazine Bonosu 0
8.1.3 Diğer 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 50997
IX. İŞTİRAKLER (Net) 10078
9.1 Mali İştirakler 1439
9.2 Mali Olmayan İştirakler 8639
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 5678
10.1 Mali Ortaklıklar 0
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 5678
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 2800
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1856472
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 2197559
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 341087
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES. 0
15.1 Kredilerin 0
15.2 Menkul Değerlerin 0
15.3 Diğer 0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 397137
16.1 Defter Değeri 0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 158572
17.1 Şerefiye 869
17.2 Diğer 157703
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVIII. DİĞER AKTİFLER 1334621
AKTİF TOPLAMI 85878522
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 55321141
1.1 Bankalararası Mevduat 0
1.2 Tasarruf Mevduatı 0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 0
II. PARA PİYASALARI 1902600
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1902600
III. ALINAN KREDİLER 12005496
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 0
3.2 Alınan Diğer Krediler 0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1789906
4.1 Bonolar 1015183
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 567402
4.3 Tahviller 207321
V. FONLAR 0
VI. MUHTELİF BORÇLAR 1402465
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2290284
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 0
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 0
11.1 Mevduatın 0
11.2 Alınan Kredilerin 0
11.3 Repo İşlemlerinin 0
11.4 Diğer 0
XII. KARŞILIKLAR 1025656
12.1 Genel Karşılıklar 749002
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 98173
12.3 Vergi Karşılığı 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
12.5 Diğer Karşılıklar 178481
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 3038308
XIV. AZINLIK HAKLARI 0
XV. ÖZKAYNAKLAR 6364048
15.1 Ödenmiş Sermaye 716100
15.2 Sermaye Yedekleri -183286
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 98411
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -329564
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 306054
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 189164
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla 0
15.3 Kâr Yedekleri 4375193
15.3.1 Yasal Yedekler 149561
15.3.2 Statü Yedekleri 0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 3802322
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 423310
15.4 Kâr veya Zarar 1450840
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 1173014
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 0
PASİF TOPLAMI 0
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 277826
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 5201
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 85878522
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1687278
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 1390492
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 13695
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 19279
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 210675
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 8970
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 110406
2.1.1 Bankalar Mevduatına 91299
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 12845
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 844973
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 626764
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 33129
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 135709
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 0
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 38892
4.1.1 Nakdi Kredilerden 10479
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 842305
4.1.3 Diğer 196077
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 261228
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 30315
4.2.3 Diğer 230913
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 65151
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 783
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 64368
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 18
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 0
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -59052
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 10882
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 89326
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 0
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 200961
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 1180309
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 271632
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 553528
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 355149
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 355149
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 77303
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 0
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
Şu an buradasınız: FİNANS HABERLERİ | Finans Haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18 Mayıs 2021 Salı 20:32:00