Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Bilanço

ASYA KATILIM BANKASI
2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3166701
1.1 Kasa 0
1.2 Efektif Deposu 0
1.3 T.C. Merkez Bankası 0
1.4 Diğer 0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 19689
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0
2.1.1 Devlet Tahvili 0
2.1.2 Hazine Bonosu 0
2.1.3 Diğer 0
2.2 Hisse Senetleri 0
2.3 Diğer Menkul Değerler 0
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 313256
3.1 Bankalar 0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar 0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 0
IV. PARA PİYASALARI 0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1124021
5.1 Hisse Senetleri 1123415
5.2 Diğer Menkul Değerler 0
VI. KREDİLER 16844757
6.1 Kısa Vadeli 16176121
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 0
6.3 Takipteki Krediler 1206289
6.4 Özel Karşılıklar (-) 537653
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0
8.1.1 Devlet Tahvili 0
8.1.2 Hazine Bonosu 0
8.1.3 Diğer 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 59325
9.1 Mali İştirakler 50619
9.2 Mali Olmayan İştirakler 8706
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 216372
10.1 Mali Ortaklıklar 158971
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 57401
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 474880
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 555806
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 80926
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES. 0
15.1 Kredilerin 0
15.2 Menkul Değerlerin 0
15.3 Diğer 0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 142124
16.1 Defter Değeri 0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 12466
17.1 Şerefiye 0
17.2 Diğer 12466
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVIII. DİĞER AKTİFLER 618289
AKTİF TOPLAMI 23237837
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 0
1.1 Bankalararası Mevduat 0
1.2 Tasarruf Mevduatı 0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 0
II. PARA PİYASALARI 897247
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 0
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0
III. ALINAN KREDİLER 3611525
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 0
3.2 Alınan Diğer Krediler 0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0
4.1 Bonolar 0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
4.3 Tahviller 0
V. FONLAR 0
VI. MUHTELİF BORÇLAR 630649
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 577242
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 185
10.1 Finansal Kiralama Borçları 187
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 2
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 0
11.1 Mevduatın 0
11.2 Alınan Kredilerin 0
11.3 Repo İşlemlerinin 0
11.4 Diğer 0
XII. KARŞILIKLAR 326850
12.1 Genel Karşılıklar 164191
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 45861
12.3 Vergi Karşılığı 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
12.5 Diğer Karşılıklar 116798
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 548122
XIV. AZINLIK HAKLARI 0
XV. ÖZKAYNAKLAR 2552026
15.1 Ödenmiş Sermaye 900000
15.2 Sermaye Yedekleri 1670
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3307
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -9717
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 8080
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 0
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla 0
15.3 Kâr Yedekleri 1429080
15.3.1 Yasal Yedekler 86273
15.3.2 Statü Yedekleri 0
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 1318755
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 24052
15.4 Kâr veya Zarar 221276
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 180462
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 40814
PASİF TOPLAMI 23237837
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 430898
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 397828
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 131
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 22715
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 22715
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 0
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 0
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 212035
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 154376
2.1.1 Bankalar Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 15087
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 42407
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 0
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 165
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 218863
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 56632
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 79984
4.1.1 Nakdi Kredilerden 0
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 27184
4.1.3 Diğer 52800
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 23352
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 11
4.2.3 Diğer 23341
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 11527
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -12303
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 0
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -78745
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 142517
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 417236
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 181977
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 200238
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 35021
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 0
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 35021
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -5793
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 0
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 40814
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
Şu an buradasınız: FİNANS HABERLERİ | Finans Haber - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 08 Mayıs 2021 Cumartesi 14:30:12