Fetö Üyeleri Karargah Binasını Harekat Merkezi Olarak Kullanmış

Fetö Üyeleri Karargah Binasını Harekat Merkezi Olarak Kullanmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kadıköy'deki Fenerbahçe Orduevinin kontrol altına alınmaya çalışılmasına ilişkin iddianamede, 2.

Fetö Üyeleri Karargah Binasını Harekat Merkezi Olarak Kullanmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kadıköy'deki Fenerbahçe Orduevinin kontrol altına alınmaya çalışılmasına ilişkin iddianamede, 2. Zırhlı Tugay Karargahı binasının kalkışmayı planlayan ve iştirak eden personel tarafından bir harekat merkezi olarak kullanıldığı ve komutanlıkta görevli 40 askeri personelin, 4 Gelis¸tirilmis¸ Zırhlı Personel Tas¸ıyıcısı (GZPT) araçla 04.00'e kadar orduevi önünde silahlı şekilde beklediği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, diğer darbe girişimi iddianamelerinde olduğu gibi, 15 Temmuz'daki olaylara değinilerek, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yapısı, örgütle ilgili bazı kavramlar, örgütün kuruluşu, toplumda kabul görmesi, kadrolaşma dönemi, amacı, ideolojisi, örgütlenme stratejisi, idaresi, örgütlenme şekli, kuralları, istihbarat ağı ve arşivi, haberleşmede kullandığı yöntemler, silahlı gücü, emniyet ve yargı teşkilatlarındaki kadrolaşması, gerçekleştirdiği bazı yasa dışı faaliyetler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması, darbe kalkışmasıyla bağlantısı ve gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe kalkışması başlıklar halinde özetlendi.

TSK ic¸erisinde yapılanmıs¸ FETO¨/PDY üyeleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca soruşturma başlatıldığı ve darbe giris¸imine katılan kis¸ilerin kentte birc¸ok bo¨lgede faaliyette bulunduklarının belirlendiği ifade edilen iddianamede, sorus¸turmaların hızlı ve etkin bic¸imde sonuc¸landırılması, yargılama su¨recinin uzamaması amacıyla bo¨lge bazında ve birden fazla dosya u¨zerinden sorus¸turma yu¨ru¨tu¨ldüğü hatırlatıldı.

Anadolu Yakası'ndaki olaylara ilişkin 16 ayrı dosya

İddianamede, I·stanbul Anadolu Yakası'nda meydana gelen darbe girişimiyle ilgili soruşturma dosyalarının, "4. Kara Havacılık Alay, Bogˆazic¸i Ko¨pru¨su¨, Selimiye Kıs¸lası-U¨sku¨dar C¸evik Kuvvet, Acıbadem Telekom, 2. Zırhlı Tugay Komutanlıgˆı, 23. Motorize Piyade Alayı-Kartal Ko¨pru¨su¨-Samandıra gis¸eleri, Kuleli-C¸engelko¨y-Vaniko¨y, Fenerbahc¸e Orduevi, Moda Deniz Kulu¨bu¨, FSM Ko¨pru¨su¨, Kavacık civarı, D-100 karayolu-Kenan Evren Kıs¸lası, Tuzla Piyade Okulu, Sabiha Go¨kc¸en Havalimanı ve Deniz Harp Okulu-Maltepe Askeri Cezaevi" adlarıyla gruplandırıldığı bilgisi verildi.

İstanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca, "Sabiha Go¨kc¸en Havalimanı, Deniz Harp Okulu, Maltepe Askeri Cezaevi, Kavacık civarı ve Tu¨rk Telekom" adlı bölgesel dosyalarla ilgili daha o¨nce kamu davaları ac¸ıldığı hatırlatılan iddianamede, Fenerbahc¸e Orduevinde meydana gelen ve 2. Zırhlı Tugay Komutanlıgˆında go¨revli asker kis¸ilerin is¸tirak ettikleri olayla ilgili ayrıntılara değinildi.

Darbe kalkıs¸ması o¨ncesinde İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlıgˆı ve Harp Akademileri Komutanlıgˆında gerc¸ekles¸tirilen toplantıların, yapılan hazırlıkların, şüphelilerin kalkıs¸ma esnasında u¨stlendikleri go¨revlerin, stratejik o¨neme haiz olan Fenerbahc¸e Orduevini kontrol altında tutmaya yo¨nelik eylemlerin, bu eylemlerin temas ettigˆi yasa maddelerinin, toplanan deliller ve savunmaların ayrıntılı olarak yer aldığı iddianamede, görevlendirmelerin yapıldığı toplantılarla ilgili delil sayılan şüpheli ifadeleri, kamera kayıtları ve telefon görüşme kayıtları da sıralandı.

Sevk edilen askeri araçlar ve personel

İddianamede, "15 Temmuz gu¨nu¨ gerc¸ekles¸tirilen darbe kalkıs¸ması esnasında 2. Zırhlı Tugay Komutanlıgˆından, Bogˆazic¸i Ko¨pru¨su¨ Avrupa istikametine 3 tank, ZPT ve 4 Unimog, Fatih Sultan Mehmet Ko¨pru¨su¨ ve C¸ekmeko¨y S¸ile Yolu Sarıgazi sapagˆına 5 tank ve ZPT, Acıbadem Tu¨rk Telekom binasına 3 ZPT, İmza ve oto, Fenerbahc¸e Orduevine 4 GZPT, U¨sku¨dar Meydanı-U¨sku¨dar C¸evik Kuvvet yerles¸kesi o¨nu¨ne 7 tank, 2 ZPT ve Land Rover, 1. Ordu Komutanlıgˆı Selimiye Kıs¸lasına 2 tank, 4 ZTT ve 4 GZPT, Sabiha Go¨kc¸en Havalimanına 4 tank, 2 ZMA, 2 GZPT, Unimog ve Land Rover ile askeri birliklerin sevk edildigˆi tespit edilmis¸tir." ifadeleri yer aldı.

Konus¸lanmıs¸ oldukları bo¨lgelerde emniyet kuvvetleri tarafından el konulan arac¸ bilgilerine ve bu askeri arac¸larda bulunan personelin verdigˆi bilgilere go¨re, Fenerbahc¸e Orduevine 2. Zırhlı Tugay Komutanlıgˆında go¨revli 1 üstegˆmen, 2 Uzman C¸avus¸ ve 37 er/erbas¸ olmak u¨zere toplam 40 askeri personelin, 4 GZPT araçla sevk edildiklerinin belirlendiği aktarılan iddianamede, hangi s¸u¨phelilerin hangi arac¸larla kıs¸ladan hareket edeceğinin, kimin emir ve komutası altında gireceklerinin ve orduevine intikal edecegˆinin o¨nceden belirlendigˆinin degˆerlendirildiği aktarıldı.

Askeri arac¸ ve personelin kıs¸ladan c¸ıkıs¸ yapmaya bas¸ladıkları ana ilis¸kin go¨ru¨ntu¨ kayıtlarından bahsedilen iddianamede, darbe kalkıs¸masının bas¸latılmasından sonra Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlıgˆında kalan Tugˆgeneral O¨zkan Aydoğdu, Kurmay Albaylar Uzay S¸ahin, Mehmet Murat C¸elebioğlu ve Mehmet Kapan, Kurmay Yarbaylar Engin Durmaz, Fatih Karakaya ve Murat Yanık ile Kurmay Binbas¸ı Zafer Gümüş'ün, tugay komutanlıgˆından bo¨lgelere gönderilen ru¨tbelilerin sevkini gerc¸ekles¸tirdiklerinin anlas¸ıldığı belirtildi.

"2. Zırhlı Tugay Karargahı harekat merkezi olarak kullanıldı"

Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlıgˆında gerc¸ekles¸tirilen toplantıda, 15 Temmuz'da gerc¸ekles¸tirilecek kalkıs¸ma esnasında stratejik noktalardan olan Fenerbahc¸e Orduevinin kontrol altında tutulması go¨revinin s¸u¨pheli Kayhan Korkmaz'a verildiği belirtilen iddianamede, "Saat 22.18 sıralarında kıs¸la ic¸erisinde kalan Yarbay Engin Durmaz'ın emriyle tankların dıs¸arıya c¸ıkmaya bas¸ladıgˆı, 1 numaralı nizamiye no¨betc¸i Astsubayı U¨stc¸avus¸ Barıs¸ Güzel'in arac¸ların c¸ıkmaya bas¸lamasıyla birlikte c¸ıkıs¸ yapan aracın, cinsi, plakaları ve mu¨rettebat miktarlarını deftere kaydettiği, bu esnada 2. Tank Tabur Komutanı Yarbay I·rfan Arat tarafından so¨z konusu faaliyetin engellendigˆi, not alınan defter sayfasının yırtılarak imha edildigˆi, 2. Zırhlı Tugay Karargahı binasının, kalkıs¸mayı planlayan ve is¸tirak eden personel tarafından bir harekat merkezi olarak kullanıldıgˆı, kıs¸la dıs¸ına c¸ıkan unsurların telsiz ve cep telefonu vasıtasıyla su¨rekli irtibat kurularak buradan yo¨nlendirildigˆi anlas¸ılmıs¸tır." değerlendirmesi yapıldı.

Soruşturma sürecinde elde edilen telsiz go¨ru¨s¸meleri, HTS, SMS, Whatsapp mesaj kayıtları, 2. Zırhlı Tugay Komutanlıgˆı ve Fenerbahc¸e Orduevi gu¨venlik kamera kayıtları, idari tahkikat raporları, el konulan mu¨himmatlar ve elde edilen dijital materyallerin incelendiği vurgulanan iddianamede, 15 Temmuz gece saatlerinde 2. Zırhlı Tugay Komutanlıgˆından hareket ederek Fenerbahc¸e Orduevi o¨nu¨ne intikal eden s¸u¨phelilerle ilgili gu¨venlik kamera kayıtlarının fotoğraf haline dönüştürüldüğü ve irdelendiği bilgisi yer aldı.

"Orduevi önünde saat 04.00'e kadar elleri silahlı beklediler"

Görüntülere göre, 4 GZPT ile sevk edilen şüphelilerin saat 22.58 sıralarında Fenerbahc¸e Orduevinin bulundugˆu caddeye geldikleri, zırhlı arac¸ları orduevi giris¸inin o¨nu¨ne c¸ektikleri ve arac¸ ic¸erisinden dıs¸arıya silahlı vaziyette c¸ıkarak arac¸ların yanında tertibat almaya bas¸ladıkları belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Bu sırada orduevindeki go¨revli personelin nizamiyeden dıs¸arı c¸ıkarak s¸u¨phelilerle konus¸maya bas¸ladığı, olay tarihinde orduevi mu¨du¨ru¨ olarak go¨rev yapan Albay I·. Cem Gültekin'in s¸u¨phelilerle su¨rekli mu¨zakere yaparak ic¸eri girip c¸ıktıgˆı, şu¨phelilerin saat 04.00 sıralarına kadar dıs¸arıda silahlı s¸ekilde bekledikleri, aynı gu¨n saat 04.02 sıralarında ikna c¸abalarının sonuc¸ vermesiyle silah ve mu¨himmatlarını zırhlı arac¸ların ic¸erisine bıraktıkları, silahsız s¸ekilde arac¸tan inerek bekledikleri, saat 04.07 sıralarında kıyafetlerinden Fenerbahc¸e Orduevi personeli oldukları anlas¸ılan ru¨tbeli personelin, muhtemelen silahlarını ve mu¨himmatlarını arac¸ların ic¸erisine bırakan ve silahsız bir s¸ekilde orduevi o¨nu¨nde bekleyen askerlere hitaben bir konus¸ma yaptıgˆı, devamında s¸u¨phelilerin silahsız s¸ekilde Fenerbahc¸e Orduevinin nizamiyesinden ic¸eriye alındıgˆı, askeri arac¸ların ise dıs¸arıda bırakıldıgˆı tespit edilmis¸tir."

İddianamede, 4 askeri araçtan ele geçirilen askeri mühimmat ile şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller ve materyallerle ilgili inceleme sonuçları da yer aldı.