Federal sistem Anayasa taslağında

Federal sistem Anayasa taslağında

Son şekli verilen ve ekim ayında referanduma sunulacak olan Irak anayasa taslağı metni, ülkede federal sistem öngörüyor, Baasçılığı yasaklıyor, İslam' ı tek resmi din, Arapça ve Kürtçe'yi de resmi dil olarak kabul ediyor. 1'inci maddede, Irak Cumhuriyeti'nin yönetim sisteminin ''demokratik, federal, temsili cumhuriyet'' olduğu belirtiliyor. 2'inci madde ise ''İslam'ın, devletin resmi dini'' olduğunu belirtiyor. Bu maddede, ''İslam, devletin resmi dinidir ve yasamanın temel kaynağıdır. Hiç bir kanun, İslam'ın tartışılmaz

Federal sistem Anayasa taslağında