Fazıl Say'a Dava

Fazıl Say'a Dava

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Piyanist Fazıl Say'ın Müzik ve Resim Derslerinin Kaldırılması ve 10 Bin Müzik Öğretmeni Açığı İddiası Üzerine, Say Hakkında 5 Bin YTL'lik Manevi Tazminat Davası Açma Kararı Aldı.

Fazıl Say'a Dava

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB), PİYANİST FAZIL SAY'IN MÜZİK VE RESİM DERSLERİNİN KALDIRILMASI VE 10 BİN MÜZİK ÖĞRETMENİ AÇIĞI İDDİASI ÜZERİNE, SAY HAKKINDA 5 BİN YTL'LİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇMA KARARI ALDI.

Müzik ve resim derslerinin geçen 5 yıl içerisinde kaldırılmadığı gibi böyle bir teşebbüsün dahi hiçbir zaman söz konusu olmadığı kaydedilen açıklamada, "Sayın Fazıl Say'ın bugün ileri sürdüğü iddialar arasında yer alan '10 bin müzik öğretmeni açığı' iddiası da hiçbir gerçek veriye dayanmayan hayali bir rakamdır. Şu anda ilköğretim ve ortaöğretimde müzik dersleri branş öğretmenlerince verilmekte ve dersler boş geçmemektedir. Geçen 5 yıl içerisinde atanan öğretmenler arasında müzik öğretmenlerinin sayısı geçmiş yıllara oranla ciddi bir artış kaydetmiştir' denildi.