Fare beynine insan hücresi

Fare beynine insan hücresi

Fare ceninlerinin beynine şırınga edilen insan kök hücreleri, normal şekilde çalışan beyin hücreleri olarak gelişti. Beyinlerine 100 bin insan cenini kök hücresi yerleştirilen 14 günlük fare ceninleri, beyinlerinde binde bir oranında insan hücresiyle dünyaya geldi. Bu insan nöronlarının, nakil işleminden 18 ay sonra da normal elektriksel faaliyete sahip olduğu belirlendi.

Fare beynine insan hücresi