Facebook Profiliniz ?al?nm?? Olabilir!

Facebook Profiliniz ?al?nm?? Olabilir!

Ac? Ger?ek: Facebook Profiliniz Bu Randevu Sitesinde T?m Heybetiyle Boy G?steriyor Olabilir.

Facebook Profiliniz ?al?nm?? Olabilir!

Bir?o?umuz Facebook'taki gizlilik ayarlar?na ?nem vermez, hatta nereden girilece?ini bile bilmez. Ama profiliniz herkese g?r?n?r ?ekilde ayarl?ysa belki siz de Lovely-Faces.com'un bir ?yesi olmu?sunuzdur. Haberiniz yok mu? Tabii ki yoktur, kay?t sizin iste?inizle yap?lmad? ki zaten...

Kendisini "??p?atan" olarak tan?tan site, an itibariyle yakla??k ?eyrek milyon ?yeye sahip. Ama sadece bir algoritma ?al??t?rman?z, bu ?yelerin asl?nda ?al?nm?? Facebook profilleri oldu?unu size kan?tlar.

Konuyla alakal? olarak Facebook Gizlilik Poli?esi Y?neticisi Barry Schnitt; Facebook'un kullan?c?lar?n?n gizlili?ine ?nem verdi?ini, bu konuda yap?lacak bir s?z?nt?n?n kendi kurallar?na ayk?r? oldu?unu ve bu durumu ?nlemek i?in ellerinden geleni yapacaklar?n? s?yl?yor. ??nk? d?zeltemezlerse ba?lar? fena halde a?r?yabilir.

??yle de bir ironi var ki, "Sosyal A?" filmini izleyenler bilir, Facebook'un hik?yesi de Mark Zuckerberg'in ?niversite veritabanlar?nda bulunan ??renci ki?isel bilgilerini ?almas?yla ba?lam??t?...