"Evliya Çelebi ve İzmir" Paneli

"Evliya Çelebi ve İzmir" Paneli

Doğumunun 400. yılında Evliya Çelebi anılıyor.

Doğumunun 400. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi, ünlü seyyah Evliya Çelebi'yi bir panelle anacak. "Evliya Çelebi ve İzmir" konulu panel, 22 Aralık 2011 Perşembe günü saat 17:00'da Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılan ve bugün bile önemini koruyan 10 ciltlik seyahatnamesi ve seyahatnamede İzmir'e ayırdığı bölümler panelin konusunu oluşturacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzesi Müdürü Yrd. Doç Dr. Oktay Gökdemir'in yöneteceği panelin konuşmacıları ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Daş, Araştırmacı-yazar Zeki Büyüktanır ve yazar Birsen Kırbaş olacak.