Eurovısıon'a Konsantre Olacak

Eurovısıon'a Konsantre Olacak

31 Aralık 2006 Yılbaşı Gecesi Lütfi Kırdar'da Düzenleneceği İlan Edilen Kenan Doğulu ile Yılbaşı Partisi Organizasyon Şirketinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Üzerine İptal Edildi.

Eurovısıon'a Konsantre Olacak

31 ARALIK 2006 YILBAŞI GECESİ LÜTFİ KIRDAR'DA DÜZENLENECEĞİ İLAN EDİLEN KENAN DOĞULU İLE YILBAŞI PARTİSİ ORGANİZASYON ŞİRKETİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ÜZERİNE İPTAL EDİLDİ.

Doğulu konserinin iptal olmasından sonra kendisini sadece Eurovision'a konsantre edeceğini ve yeni besteler yapmaya çalışacağını söyledi.

Kaynak: Gecce