EÜ Mühendislik Fakültesi Programları Akredite Oldu

EÜ Mühendislik Fakültesi Programları Akredite Oldu

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin Bilgisayar, Elektrik – Elektronik, Gıda, İnşaat, Kimya, Makine ve Tekstil Mühendisliği Bölüm Programları, MÜDEK tarafından akredite edilerek EUR-ACE etiketi verildi.

EÜ Mühendislik Fakültesi Programları Akredite Oldu

Mühendislik Programları için Avrupa Akreditasyonu anlamına gelen EUR-ACE Etiketi, bölüm programının "Lisans Düzeyinde Avrupa'dan Akredite Olmuş Mühendislik Programı" anlamını taşıyor. Aynı zamanda MÜDEK Akreditasyonu tüm ülkelerde tanınıyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Göreve başladıktan sonra kendimize bir hedef koyduk. 2019 yılında üniversitemizi araştırma üniversiteleri arasına taşımak. Daha sonra uluslararası arenada üniversitemizi hak ettiği yere getirmek. Bu hedefimize uluşmak için tüm çalışanlarımızla birlikte yoğun bir gayret gösteriyoruz. Şimdi bu çalışmalarımızın sonuçlarını almaya başladık.Geçtiğimiz hafta Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB ) 2017 yılında verdiği destek istatistiklerini yayınladı. Bu istatistiklere göre Ege Üniversitesi 2017 yılı ARDEB projelerinde; en fazla proje başvurusu yapan ve en çok sayıda projesi kabul edilen üniversite oldu. Yine üniversitemiz,Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararasılaşma stratejisi kapsamında seçilen pilot üniversitelerden birisi. Tüm gelişmeler 2019'da araştırma üniversitesi olma hedefimize bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyor. Mühendislik Fakültesinin Programlarının MÜDEK tarafından yeniden akredite edilmiş olması öğrencilerimizin uluslararası standartlara uygun bir eğitim almış olduklarını göstermesi açısından son derece önemli.MÜDEK akreditasyon sürecinde gösterdikleri üstün gayret ve çalışmalarından dolayı başta Mühendislik Fakültesi Dekan Vekilimiz Prof. Dr. Süheyda Atalay'a,Bölüm Başkanlarımıza, öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan VekiliProf. Dr. Süheyda Atalay, "Mühendislik eğitimi ulusal ve uluslararası düzeylerde istenen yeterlilikleri sağlamalıdır. Bu yeterliliklerin sağlanıp sağlanmadığının bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulanması, akreditasyonu gerekir. Hem bu doğrulamanın yapılması hem de bu yeterliliklerin kazandırılmasına yönelik olarak eğitim programlarının paydaşların görüşlerini alarak sürekli güncellenmesi ve iyileştirilmesi yoluyla kalite kültürü ve kalite güvence sisteminin oluşturulması fakültemizin en fazla önem verdiği konulardan birisidir" dedi.

Türkiye`de Mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluş olan MÜDEK, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından akreditasyon çalışmalarını yapmak üzere yetkilendirilen bir dernek. Farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye`de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunuyor, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refah seviyesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla hizmet veriyor.

"MÜDEK AKREDİTASYONU TÜM ÜLKELERDE TANINIYOR"

Prof. Dr. Süheyda Atalay, "MÜDEK aynı zamanda Avrupa Birliği'nin Bologna Süreci'nde oluşturduğu Avrupa Mühendislik Eğitim Akreditasyon Ağı, (ENAEE European Network for Accreditationof Engineering Education)üyesidir ve EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes) etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir.Fakültemizin Bilgisayar, Elektrik – Elektronik, Gıda, İnşaat, Kimya, Makine ve Tekstil Mühendisliği Bölüm Programları MÜDEK tarafından akredite edilmiştir ve bu programlara EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes) Etiketi verilmiştir. Mühendislik Programları için Avrupa Akreditasyonu anlamına gelen EUR-ACE Etiketi, bölüm programının "Lisans Düzeyinde Avrupa'dan Akredite Olmuş Mühendislik Programı" anlamını taşımaktadır. Aynı zamanda MÜDEK Akreditasyonu tüm ülkelerde tanınmaktadır. Programlarımızın akreditasyon sürecinde özverili çalışmaları nedeniyle başta Bölüm Başkanlarımıza ve emeği geçen tüm personelimize çok teşekkür ederim. Bu vesileyle hepsini ayrı ayrı kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi.

EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE AKREDİTE OLAN PROGRAM VE LABORATUVARLAR

Ege Üniversitesi bünyesinde Mühendislik Fakültesi Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Gıda, İnşaat, Kimya, Makine, Tekstil Mühendisliği Programları;Eczacılık Fakültesi Programı; Hemşirelik Fakültesi Programı; Edebiyat Fakültesi Psikoloji Programı; Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı ve Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Programı;Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı ve Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı akredite oldu.Programlar arasında süresini dolduranların akreditasyonu yenilendi.

Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı"Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi" alanında akredite edildi. Yabancı Diller Yüksekokulu"Pearson Assurred" Uluslararası Akreditasyon Kurumu tarafından denetlenerek uluslararası düzeyde akredite oldu. Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Pearson kurumundan BTEC eğitimleri vermek üzere akredite edildi. Ayrıca, Akaryakıt/Petrol Analiz Laboratuvarı (EGEPAL), Tekstil Araştırma Uygulama Merkezi (TEKAUM) ile İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR), Gıda Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı, labaratuvar akreditasyonu çalışmaları kapsamında akredite oldu.