Eş Durumundan Atama Tarihi Netleşti

Eş Durumundan Atama Tarihi Netleşti

Sağlık Bakanlığı'nda Çalışan Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Olarak Görev Yapan Personel için Yapılacak Eş Durumu Mazereti Atama Tarihi Netleşti.

Eş Durumundan Atama Tarihi Netleşti

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, bakanlık bünyesinde çalışan uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı olarak görev yapan personel için 15 Şubat 2008 Cuma günü Eş Durumu Mazereti Atama Kurası yapılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, kuraya eş durumu mazereti nedeniyle atama talebi olanların başvurabileceği belirtilerek; 'Başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) (www.yenipbs.saglik.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, başka herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir. Mazereti kabul edilen adaylar internet adresi üzerinden söz konusu atamalar için ilan edilen münhal yerlerden en fazla 5 (beş) tercih, Personel Dağılımı Cetveline göre ilgili unvan ve branşta 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.' denildi.

Atama için başvuracak tabip ve uzman tabiplerden 'Evli olduğunu gösterir evlilik cüzdanın noter tasdikli sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneğin aslı, eşinin çalıştığı kurumdan alınmış onaylı görev belgesinin aslı ve eşi başka kurumda çalışanlar için eşinin statüsünü, görev süresini ve kazanılmış hak aylık derecesini gösterir görev belgesinin aslı' isteniyor. Diş tabibi ve eczacılardan ise 'Evli olduğunu gösterir evlilik cüzdanın noter tasdikli sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneğin aslı, eşinin çalıştığı kurumdan alınmış onaylı görev belgesinin aslı, eşi bakanlığın haricindeki kurumlarda çalışanlar için görev belgesi ile birlikte eşinin statüsünü, son öğrenim durumu ve kadro derecesini de gösterir hizmet cetvelinin aslı, eşi Bağ-Kur'lu veya SSK'lı olarak çalışanlar için eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınmış görev belgesi, vergi dairesi veya ilgili meslek kuruluşlarından alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge ile ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınacak toplamda en az 4 yıl; müracaat tarihi itibariyle son bulunduğu yerde kesintisiz 2 yıl prim ödediğini gösterir onaylı ve tasdikli (tasdikliyenin adı soyadı unvanı belirtir şekilde) belgelerinin aslı' istenecek.

Kaynak: CHA