Erzurum: Tübitak Doğa Eğitimleri Erzurum'da Yapılacak

Erzurum: Tübitak Doğa Eğitimleri Erzurum'da Yapılacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) üniversitelerde farklı alanlardaki araştırma görevlileri ile izci lideri öğretmenlerine yönelik doğa eğitimlerine Erzurum'da devam ediyor. Projede, 'Doğanın dili'nin öğretilmesi yoluyla bilimin popülerleştirilmesine yardımcı olmak ve geniş bir ekoloji ufku kazandırmak amaçlanıyor.

Erzurum: Tübitak Doğa Eğitimleri Erzurum'da Yapılacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) üniversitelerde farklı alanlardaki araştırma görevlileri ile izci lideri öğretmenlerine yönelik doğa eğitimlerine Erzurum'da devam ediyor. Projede, 'Doğanın dili'nin öğretilmesi yoluyla bilimin popülerleştirilmesine yardımcı olmak ve geniş bir ekoloji ufku kazandırmak amaçlanıyor.

"Palandöken Dağları, Sarıkamış ve Çevrelerinde Ekoloji Temeli Bilimsel Eğitim" adlı proje TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı'nın desteği ve Atatürk Üniversitesi'nin yürütücülüğünde 19-30 Haziran 2006 tarihleri arasında Erzurum ve çevresinden 30 izci lideri öğretmen ve araştırma görevlisinin katılımıyla Erzurum'da yapılacak. Eğitenlerin eğitiminin amaçlandığı proje kapsamındaki eğitimlerde, farklı üniversite ve kuruluşlardan öğretmenlerin katkılarıyla korunan alan ve çevresinin sunduğu doğal ve kültürel değerler bütüncül ve katılımcı bir anlayış temelinde işleniyor. Eğitim sırasında bölgenin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin eko-turizme açılabilme şartlarının da tartışılması planlanıyor. Farklı bölümlerdeki araştırma görevlilerinin ilk kez böyle bir toplantı nedeniyle biraraya gelmeleri, ileride yapacakları çok disiplinli projeler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Akademisyenliğin ilk basamağındaki gençlerin katılacakları eğitimden kazanacakları geniş ekoloji vizyonuyla, daha kaliteli yüksek lisans ve doktora tezleri hazırlamaları ve ileride derslerini daha kapsamlı işleyen birer öğretim üyesi haline gelmelerinin sağlanması hedefleniyor.