Erzurum: Doğu Anadolu'da Kalkınma Çalışmaları

Erzurum: Doğu Anadolu'da Kalkınma Çalışmaları

Doğu Anadolu Sanayici İşadamları Derneği (Dosiad) Başkanı İbrahim Aydemir, Doğu Anadolu'da Durağanlaşmış Kalkınma Enerjisinin Üretim Moduna Aktarılabilmesi İçin Beyin Fırtınasına İhtiyaç Bulunduğunu, Bunu Gerçekleştirecek Olan Girişimcilere Fırsat Verilmesi Gerektiğini Belirtti.

Erzurum: Doğu Anadolu'da Kalkınma Çalışmaları

Doğu Anadolu Sanayici İşadamları Derneği (DOSİAD) Başkanı İbrahim Aydemir, Doğu Anadolu'da durağanlaşmış kalkınma enerjisinin üretim moduna aktarılabilmesi için beyin fırtınasına ihtiyaç bulunduğunu, bunu gerçekleştirecek olan girişimcilere fırsat verilmesi gerektiğini belirtti.

DOSİAD Başkanı Aydemir, yaptığı açıklamada, bölge ve il yaşam gerçeklerine uygun olmayan 'kalıplaşmış öngörülerin' kalkınma adına gelecek vaat etmediğini, ekonomide değişime ve yenileşmeye ihtiyaç bulunduğunu kaydetti. Aydemir, "İstikrarlı bir ekonomik modelin hayata geçirilmesi için girişimcilerin önündeki engeller kaldırılmalı ve destek hizmetleri üretilmelidir" dedi.

Teşvik uygulamalarının beklenen başarıyı sağlayamamasını Erzurum ve Doğu Anadolu bölgesi ekonomisi kimyasının bozulmasına bağlayan Aydemir, kararsız, yönsüz ve hedefsiz bir ekonomik süreçte olan bölge ekonomisi için çıkar yolun, girişimcilerin önünün açılması ve girişimcilik mantalitesinin beslenmesi olduğunu belirtti. Erzurum'da her yeniliğin beslenmek ve desteklenmesi yerine, "bekle ve gör" anlayışının sergilendiğini, her atılıma ihtiyatla yaklaşıldığını ifade eden Aydemir, "Yatırımcılarımız önlerini göremediklerinden risk almaktan kaçınıyorlar. Girişimciler de bu sebeple fikir üretemiyor ve atılım yapamıyor. İl ve bölge ekonomisinin katma değer üretir hale gelebilmesi, risk alınması ve girişimcilere destek verilmesiyle mümkündür" açıklamasında bulundu.

"Her fikir bir fırsattır" diyen Aydemir, serbest piyasa ekonomisi şartlarında artık her şeyi devletten beklemenin yanlış olduğunu, özel teşebbüs gücünün uyandırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Aydemir, "Biz DOSİAD olarak düşünen herkesi Erzurum ve bölge ekonomisi için fikir üretmeye, başka bir deyişle beyin fırtınası estirmeye davet ediyoruz. Erzurum ekonomisini, hizmeti, tarımı, sanayisiyle tarif etmek mümkün değil. Özgün, kendi kaynaklarıyla beslenen ve öncelikleri belirlenmiş bir ekonomik yapı ve haliyle il adıyla anılabilecek 'marka ekonomi' yok. Ülke ekonomisi içinde belirgin olmayan, silik, içine kapanık bir yapı var. Her haliyle kendi değerlerinde uzak ve yardıma muhtaç bu yapıdan sıyrılmak için girişimcilere ve onların fikirlerine önem vermeliyiz" dedi.

DOSİAD olarak 17 ilde girişimcilik haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlediklerini, bölge illerinde Üniversite ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle girişimcilik hakkında bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını belirten Aydemir, "Doğu, kendi ekonomi ve insan kaynaklarını değerlendirmedikçe, kalkınmış illere bağımlılık ve bütçeden beslenme alışkanlıklarından sıyrılmadıkça kalkınma sorunlarını yaşamak bölge insanının kaderi olacaktır. Oysa gerek bölgenin ve gerekse de ilimizin hem 'beşeri' hem de 'ekonomik sermayesi' fayda üretecek fikirler kalıbına dökülmeyi beklemektedir. Bütün bunları ekonomiye ve sosyal yaşama kazandırmak işini de başkalarından beklememeli, kendi ekonomimizi kendi aktörlerimizle gelişme sürecine sokmalıyız. Doğu ekonomisi devlete yük olmaktan, 'fayda üretir hale' kendi insanının beyin gücünü ve enerjisini doğru kullanmakla gelebilir" ifadesinde bulundu.