Ermenice dahil 6 dilde tanıtım

Ermenice dahil 6 dilde tanıtım

Diyarbakır’ın tarihi ve turistik değerlerini tanıtmak için Sur Belediyesince daha önce bastırılan broşürlerde kullanılan Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Süryanice ve Rusça’ya, Ermeni dili de eklendi. Bu çerçevede, 6 dilde yeni bastırılan 40 bin tanıtım broşürünün dağıtımına başlandı.

Ermenice dahil 6 dilde tanıtım

Kaynak: Hürriyet