Ergenekon Terör Örgütü Yöneticileri ve Üyeleri Hakkında Talep Edilen Cezalar

Ergenekon Terör Örgütü Yöneticileri ve Üyeleri Hakkında Talep Edilen Cezalar

Ergenekon Terör Örgütü Yöneticileri ve Üyeleri Hakkında Talep Edilen Cezalar
CHA - Haberler | Güncel

Ergenekon İddianamesi'nde Danıştay Saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesi'ne Atılan Bombalarla İlgili Sanıklar Hakkında İstenen Cezalar Sıralandı. İddianamede, Ergenekon Terör Örgütü'nün Yöneticileri Olan İlhan Selçuk, Kemal Yalçın Alemdaroğlu, Doğu Perinçek, Mehmet Fikri Karadağ ve Sevgi Erenerol'un; TCK 313/1, 3713 S.k.5 - TCK 312/1, 3713 S.k.5 - 220/5 Gön. ile TCK 82/a,g -TCK 82/a,g,35, (4 Kez) -T...

Ergenekon İddianamesi'nde Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombalarla ilgili sanıklar hakkında istenen cezalar sıralandı. İddianamede, Ergenekon Terör Örgütü'nün yöneticileri olan İlhan Selçuk, Kemal Yalçın Alemdaroğlu, Doğu Perinçek, Mehmet Fikri Karadağ ve Sevgi Erenerol'un; TCK 313/1, 3713 S.K.5 - TCK 312/1, 3713 S.K.5 - 220/5 gön. ile TCK 82/a,g -TCK 82/a,g,35, (4 kez) -TCK 174/1,2 -TCK170/l,c ( 3 kez ), TCK 151/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamenin "Hukuki Değerlendirme" bölümünde şu ifadelere yer verildi:

Ergenekon Terör Örgütü'nün her iki eylemdeki amacının TCK 313/1 maddesine uyan "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etmek" ve TCK 312/1 maddesine uyan "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevlerini Yapmasını Kısmen Veya Tamamen Engellemek" olduğu anlaşılmaktadır.

TCK'nın 312. ve 313. maddelerin düzenleniş şeklinde, suçların silahlı bir örgütle işlenmesinden değil cebir ve şiddet kullanılarak işlenmesinden bahsedilmektedir. Buna göre söz konusu suçların silahlı bir örgüt olmadan da işlenebileceğinin kabulü gerekir. Ayrıca TCK'nun 313. maddesindeki suçun işlenmesi için bir örgüte ihtiyaç duyulmayacağı da açıktır. Toplum üzerinde etkili olan bir kişinin de bu suçu işleyebilmesi mümkündür.

Bu nedenle şüpheliler Muzaffer Tekin ve Veli Küçük'e yüklenen TCK'nın 312 ve 313. maddelerine uyan suçların yanı sıra TCK'nun 314/1 maddesine uyan orgut yöneticiliği suçundan da ceza tayin edilebileceği düşünülmüş ve bireysel durumlarının anlatıldığı bolüme işlenmiştir.

Şüpheli Muzaffer Tekin hakkında daha önce aynı eylemlerden dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yapılıp delil yetersizliği nedeni ile "Ek Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar" verilmiş ise de, Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturması kapsamında şüphelinin kendisine yüklenen suçlan işlediklerine dair yeni deliller elde edildiğinden haklkında dava açılmasının mümkün olduğu değerlendirilmiştir.

VELİ KÜÇÜK;

Şüphelinin Ergenekon Terör Örgütü'nün Yöneticisi ve her iki eylemin azmettiricisi olduğu anlaşılmakla, TCK 313/1 , 3713 S.K.5 - TCK 312/1, 3713 S.K.5 - TCK 82/a,g,38/l - TCK 82/a,g,38/l,35 ( 4 kez) - TCK 174/1,2 - TCK 170/l,c,38/l ( 3 kez ) , TCK 151/1,38/1, 3713 S.K.5 maddeleri uyarınca cezalandırılmasının gerektiği;

MUZAFFER TEKİN;

Şüphelinin Ergenekon Terör Örgütü'nün Yöneticisi ve her iki eylemin azmettiricisi olduğu, Cumhuriyet Gazetesi saldırılarında kullanılan el bombalarını temin edip Alparslan ARSLAN ve Osman YILDIRIM'a verdiği anlaşılmakla, TCK 313/1 , 3713 S.K.5 - TCK 312/1, 3713 S.K.5 - TCK 82/a,g,38/l - TCK 82/a,g,38/l,35 ( 4 kez) - TCK 174/1,2 - TCK 170/l,c,38/l ( 3 kez ) , TCK 151/1,38/1, 3713 S.K.5 maddeleri uyarınca cezalandırılmasının gerektiği;

OKTAY YILDIRIM;

Şüphelinin Ergenekon Terör Örgütü'nün üyesi olduğu, Cumhuriyet Gazetesi'ne bomba atılmasının tasarlandığı toplantıya katıldığı, sonrasında da 10.05.2006 tarihinde Cumhuriyet Gazetisine atılan el bombasını, örgüt adına diğer bombalar ile birlikte sakladığı yerden getirip Muzaffer TEKİN'e vermek yolu ile suça katıldığı anlaşılmakla TCK 39/1,2, TCK 170/l,c , 3713 S.K.'nun 5 maddeleri uyarınca cezalandırılması gerektiği;

ALPARSLAN ARSLAN;

Ergenekon Terör Örgütünün Üyesi, Cumhuriyet Gazetesi'ne düzenlenen ilk iki bombalama eyleminin azmettiricisi, üçüncü bombalama eyleminin de asli faili olduğu; Danıştay 2. Dairesi Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürülmesi, aynı Dairenin Başkanı Mustafa Birden, üyeleri Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu'nun öldürülmeye teşebbüs edilmesi olayının da asli faili olduğu anlaşıldığından, TCK 313/1, 3713 S.K.5 - TCK 312/1, 3713 S.K.5 -TCK 314/2, 3713 S.K.5 -TCK 82/a,g - TCK 82/a,g,35 ( 4 kez) - TCK 174/1,2 - TCK 17O/l,c,38/l ( 2 kez ) - TCK 170/l,c, - TCK 151/1, 3713 S.K.5 - 6136 S.K.13/1, 3713 S.K.5 maddeleri uyarınca cezalandırılmasının gerektiği;

Ancak, her ne kadar Cumhuriyet Başsavcılığımızın tespitlerinden farklı olarak, şüphelinin kendisine yüklenen suçları işlemekteki amacı, kendi adına bir terör örgütü kurduğu kabulü ile TCK 309/1 uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis, TCK 82/a,g uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis, TCK 82/a,g,35 uyarınca 15 yıl hapis (TCK 174/1,2 uyarınca 4 yıl 9 ay hapis, TCK 170/l,c uyannca 1 yıl hapis, TCK 151/1 uyanınca 1 yıl hapis, 6136 sayılı kanunun 13/1 uyannca 2 yıl hapis ve 450 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair mahkeme karan bulunduğu;

CMK 223/7 maddesindeki aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir, hükmü uyannca şüpheli hakkında aynı eylemlerden dolayı dava açılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.

OSMAN YILDIRIM;

Ergenekon Terör Örgütünün Üyesi, Cumhuriyet Gazetesi'ne düzenlenen ilk iki bombalama eyleminin azmettiricisi olduğu, Danıştay 2. Dairesi Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin öldürülmesi, aynı Dairenin Başkanı Mustafa Birden, üyeleri Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu'nun öldürülmeye teşebbüs edilmesi olayında suça katıldığı anlaşıldığından, TCK 313/1, 3713 S.K.5 - TCK 312/1, 3713 S.K.5 - TCK 314/2, 3713 S.K.5 - TCK 174/1,2 -TCK170/l,c,38/l (2 kez) - TCK 82/a-g,39 - TCK 82/a,g,35,39 ( 4 kez), TCK 151/1,39 maddeleri uyannca cezalandınlmasının gerektiği;

Ancak, her ne kadar Cumhuriyet Başsavcılığımızm tespitlerinden farklı olarak, şüphelinin kendisine yüklenen suçlan işlemekteki amacı, Alparslan Arslan yönetimindeki terör örgütüne üye olduğu kabulü ile TCK 309/1,62 uyannca müebbet hapis, TCK 174/1,2,62 uyannca 3 yıl 11 ay 15 gün hapis, TCK 170/l,c,62 uyannca 10 ay hapis, TCK 82/a-g,39,62 uyannca 14 yıl 2 ay hapis, TCK 82/a,g,35,39,62 uyannca 6 yıl 3 ay hapis ( 4 kez) , TCK 151/1,62 uyannca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasma dair mahkeme karan bulunduğu;

CMK 223/7 maddesindeki aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir, hükmü uyannca şüpheli hakkında aynı eylemlerden dolayı dava açılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.

ERHAN TİMUROĞLU:

Ergenekon Terör Örgütü Üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği, Cumhuriyet Gazetesi'ne düzenlenen her 3 bombalama eyleminde olay yerinde olup suça katıldığı, Danıştay 2. Dairesi Üyesi Mustafa Yücel ÖZBİLGİN öldürülmesi , aynı Dairenin Başkanı Mustafa BİRDEN, üyeleri Ayfer ÖZDEMİR ve Ayla GÖNENÇ ile Tetkik Hakimi Ahmet ÇOBANOĞLU'nun öldürülmeye teşebbüs edilmesi olayında suça katıldığı anlaşıldığından, TCK 220/7 gön. ile TCK 314/2,3713 S.K.5 -TCK 174/1,2 - TCK 170/l-c,39 (3 kez) - TCK 82/a,g,39 - TCK 82/a,g,35,39 (4 kez) maddeleri uyannca cezalandınlmasının gerektiği;

Ancak, her ne kadar Cumhuriyet Başsavcılığımızm tespitlerinden farklı olarak, şüphelinin kendisine yüklenen suçlan işlemekteki amacı Alparslan Arslan yönetimindeki terör örgütüne üye olduğu kabulü ile TCK 309/1,62 uyannca müebbet hapis, TCK 174/1,2,62 uyannca 3 yıl 11 ay 15 gün hapis, TCK 170/l-c,62 uyannca 10 ay hapis, TCK 82/a,g,39,62 uyannca 14 yıl 2 ay hapis, TCK 82/a,g,35,39,62 uyannca 6 yıl 3 ay hapis (4 kez) cezası ile cezalandınlmasma dair mahkeme karan bulunduğu; CMK 223/7 maddesindeki aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir, hükmü uyannca şüpheli hakkında aynı eylemlerden dolayı dava açılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.

İSMAİL SAĞIR:

Ergenekon Terör Örgütü Üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği, Cumhuriyet Gazetesi'ne düzenlenen ikinci bombalama eyleminde bombayı attığı, üçüncü bombalama eyleminde de olay yerinde olup suça katıldığı, Danıştay 2. Dairesi Üyesi Mustafa Yücel ÖZBİLGİN öldürülmesi , aynı Dairenin Başkanı Mustafa BİRDEN, üyeleri Ayfer ÖZDEMİR ve Ayla GÖNENÇ ile Tetkik Hakimi Ahmet ÇOBANOĞLU'nun öldürülmeye teşebbüs edilmesi olayında suça katıldığı anlaşıldığından, TCK 220/7 gön. ile TCK 314/2,3713 S.K.5 - TCK 174/1,2 - TCK 170/1-c - TCK 170/l-c,39 - TCK 82/a,g,39 - TCK 82/a,g,35,39 (4 kez) maddeleri uyarınca cezalandırılmasının gerektiği;

Ancak, her ne kadar Cunhuriyet Başsavcılığımızın tespitlerinden farklı olarak, şüphelinin kendisine yüklenen suçları işlemekteki amacı, Alparslan ARSLAN yönetimindeki terör örgütüne üye olduğu kabulü ile TCK 309/1,62 uyannca müebbet hapis, TCK 174/1,2,62 uyannca 3 yıl 11 ay 15 gün hapis, TCK 170/l-c,62 uyannca 10 ay hapis, TCK 82/a,g,39,62 uyannca 14 yıl 2 ay hapis, TCK 82/a,g,35,39,62 uyannca 6 yıl 3 ay hapis (4 kez)) cezası ile cezalandınlmasma dair mahkeme karan bulunduğu, CMK 223/7 maddesindeki aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir, hükmü uyannca şüpheli hakkında aynı eylemlerden dolayı dava açılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.

TEKİN İRŞİ:

Ergenekon Terör Örgütü Üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği, Cumhuriyet Gazetesi'ne düzenlenen birinci bombalama eyleminde bombayı patlamayacak şekilde attığı, ikinci bombalama eyleminde de olay yerinde olup suça katıldığı anlaşıldığından, TCK 220/7 gön. ile TCK 314/2,3713 S.K. 5 - TCK 174/1,2 - TCK 174/1,2,39 maddeleri uyarınca cezalandınlmasınm gerektiği;

Ancak , her ne kadar Cumhuriyet Başsavcılığımızm tespitlerinden farklı olarak, şüphelinin kendisine yüklenen suçlar işlemekteki amacı, Alparslan Arslan yönetimindeki terör örgütüne üye olduğu kabulü ile TCK 314/2,62, 3713 S.K. 5 uyannca 6 yıl 3 ay hapis, TCK 174/1,2,62 uyannca 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandınlmasma dair mahkeme karan bulunduğu, CMK 223/7 maddesindeki aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir, hükmü uyannca şüpheli hakkında aynı eylemlerden dolayı dava açılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmiştir.

YÖNETİCİLER:

TCK 314/2 maddesi kapsamındaki Ergenekon Terör Örgütü'nün yöneticileri olan İlhan Selçuk, Kemal Yalçın Alemdaroğlu, Doğu Perinçek, Mehmet Fikri Karadağ ve Sevgi Erenerol TCK 314/3 maddesinin TCK 220/5 maddesine göndermesi ve bu maddedeki örgüt yöneticilerinin örgütün bütün eylemlerinden sorumlu tutulması hükmüne göre her iki eylemden de yasal sorumluluklan bulunduğu anlaşıldığından, TCK 313/1, 3713 S.K.5 - TCK 312/1, 3713 S.K.5 - 220/5 gön. ile TCK 82/a,g -TCK 82/a,g,35, (4 kez) -TCK 174/1,2 -TCK170/l,c ( 3 kez ), TCK 151/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep edilmiştir.

Kaynak: CHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

title