Erdoğan: Vize Serbestisi Sürecinde 72 Kriterden 66'sını Tamamlamış Durumdayız (2)
Haberler » Politika » Erdoğan: Vize Serbestisi Sürecinde 72 Kriterden 66'sını Tamamlamış Durumdayız (2) - Haber

Erdoğan: Vize Serbestisi Sürecinde 72 Kriterden 66'sını Tamamlamış Durumdayız (2)

BİLDİRİ YAYIMLANDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Reform Eylem Grubu (REG) 6'ncı Toplantısı'nın ardından gündemine ilişkin bildiri yayımlandı.

Erdoğan: Vize Serbestisi Sürecinde 72 Kriterden 66'sını Tamamlamış Durumdayız (2)

BİLDİRİ YAYIMLANDI


Cumhurbaşkanı başkanlığında gerçekleştirilen Reform Eylem Grubu (REG) 6'ncı Toplantısı'nın ardından gündemine ilişkin bildiri yayımlandı. Toplantıya; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. '9 Mayıs Avrupa Günü'nde gerçekleştirilen toplantıda ayrıca TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir de hazır bulundu.


' SERBESTİSİ DİYALOĞU'NUN TAMAMLANMASI BİRİNCİL ÖNCELİĞİMİZ'


"Türkiye'nin bugüne kadar sergilediği tüm gayretlere rağmen birtakım siyasi mülahazalarla önümüze çıkan engeller nedeniyle müzakere sürecinin kilitlenmesinin her iki tarafa da faydası yoktur" denilen bildiride, Türkiye'nin AB'den beklentisinin, diğer aday ülkeler gibi eşit davranılması ve teknik olan bir sürecin siyasi engellerden arındırılması olduğu kaydedildi. Mayıs ayı sonunda Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılacak seçimlerle hem AP'nin hem de Avrupa Komisyonu'nun yeniden şekilleneceğinin belirtildiği bildiride, şunlar kaydedildi:


"Artan ideolojik aşırılıkların yeni AP'ye egemen olmamasını ve AB kurumlarındaki yeni oluşumun daha dengeli ve objektif bir duruş sergilemesini umut ediyoruz. Türkiye AB üyeliği hedefine sıkı sıkıya bağlıdır. Katılım müzakereleri sürecimiz her ne kadar siyasi olarak engellense de, Türkiye AB standartlarına uyum için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda hem ülkemizdeki mevcut gelişmeleri ortaya koyduk hem de önümüzdeki süreçte atacağımız adımları kararlaştırdık. Vatandaşlarımızın Schengen alanına vizesiz seyahatine imkan sağlayacak olan Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanması birincil önceliğimizdir. Bu çerçevede, REG toplantımızda kalan kriterlerin yerine getirilmesi sürecinin hızlandırılması kararı alınmıştır. Vatandaşlarımıza, de dahil olmak üzere pek çok alanda fayda sağlayacak Vize Serbestisi Diyaloğu'nu tamamlamaya yönelik önümüzdeki dönemde atılacak adımları netleştirdik. Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında, ayrıca, Ağır Suçlar ve Terörizmle Mücadele Konusunda Europol ile yetkili Türk Makamları arasında Kişisel Verilerin Değişimine Dair Türkiye-AB Anlaşmasının akdedilmesine ilişkin müzakerelerin ikinci toplantısı 9 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir."


'DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI SON 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE'


18 Mart Türkiye- AB Mutabakatı çerçevesinde, Türkiye'nin kendi üzerine düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getirdiğinin altının çizildiği bildiride, "Bu sayede düzensiz göçü kontrol altında tutmaya ve daha da önemlisi can kayıplarının önüne geçmeye devam ediyoruz. Avrupa Birliği'ne geçen düzensiz göçmen sayısı ülkemizin çabaları sayesinde son 5 yılın en düşük seviyesindedir. Avrupa ve Avrupa'nın refahı ve güvenliği ülkemizin doğu sınırlarından başlamaktadır. AB'nin de 18 Mart Türkiye-AB Mutabakatı çerçevesinde taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz" denildi. 


'İNSAN HAKLARI EYLEM PLANIMIZI PAYLAŞACAĞIZ'


4'üncü ve 5'inci REG toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarını tamamladığı Yargı Reformu Stratejisi'nin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağının aktarıldığı bildiride, şunlar kaydedildi:


"Katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen çalışmalarda Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu da dahil tüm paydaşların katkılarından faydalanılmıştır. Yargı alanında yol haritamızı teşkil edecek strateji doğrultusunda birçok reformu hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, temel hak ve özgürlükler alanında kapsayıcı bir yaklaşımla çalışmaları yürütülen İnsan Hakları Eylem Planımızı en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Yargı Reformu Stratejisinin ilk adımı olarak, Türkiye Adalet Akademisinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar sonucunda Türkiye Adalet Akademisi 2 Mayıs tarihinde kurulmuştur. Türkiye Adalet Akademisi, yeni yapısıyla eğitim hizmetleri ile yargıda insan kaynağını niteliksel olarak da artıracaktır." 


'GRECO TAVSİYELERİNDEN BİRİSİNİ DAHA HAYATA GEÇİRMİŞ OLDUK'


5'inci Reform Eylem Grubu toplantısından sonra hakim ve savcılara yönelik Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nin 14 Mart'ta açıklandığının bildirildiği açıklamada, "Hakim ve savcılarımız için pusula mahiyetinde belirlenen etik ilkelerle, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına yönelik önemli bir adım atılmıştır. Bu adımla, Avrupa Konseyi GRECO tavsiyelerinden birisini daha hayata geçirmiş olduk. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kurumsal yapısının güçlenmesine yönelik adımlar atılacaktır. Toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumunun iyi yönetim ilkelerinin idarelerimizde yerleştirilmesi, şeffaf ve hesap verilebilir, insan odaklı bir idarenin oluşturulması ve hak arama kültürünün yerleştirilmesi için yaptığı güncel çalışmalar ele alınmıştır" denildi. 


'ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE EYLEM PLANI TAMAM'


Frontex ile yapılan mutabakat zaptı kapsamında, 2019- 2021 yıllarını kapsayan İş Birliği Planı'nın imzalanmaya hazır hale getirildiğine dikkat çekilen bildiriye şöyle devam edildi:


"Sınır yönetimi alanında ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum sağlanmıştır. Göç ve sınır yönetiminde önemli rol oynayan Göç Kurulu ile Sınır Yönetimi Uygulama Kurulu, çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir. Düzenli göç, düzensiz göç, uluslararası koruma ve insan ticaretiyle mücadele konularını içeren Göç Strateji Belgesi'nin hazırlıkları tamamlanmış olup, ilk Göç Kurulu toplantısında karara bağlanarak uygulama aşamasına gelinecektir. 2016-2021 Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi'nin ilk yarısını oluşturan ve 2016-2018 yıllarını kapsayan Eylem Planında yer alan 52 faaliyetin tümü tamamlanmıştır. 2019-2021 Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı, ilgili kurumların mutabakatı ile tamamlanmıştır ve bugün kamuoyu ile paylaşılmıştır."


'AB'DEN DESTEK BEKLİYORUZ'


Öte yandan bildiride, Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) fonlarının, Türkiye'de en etkin şekilde kullanımı için mali iş birliği ve eşgüdüm mekanizmalarının güçlendirildiği belirtildi. Bu yılın, Türkiye'nin resmen AB adayı ilan edilişinin 20'nci yılı olduğuna dikkat çekilen bildiri, şöyle sürdürüldü:


"Helsinki ruhunu yeniden canlandırmak üzere, AB'den destek bekliyoruz. Katılım müzakerelerinin canlandırılması, Gümrük Birliğinin güncellenmesine başlanması, tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadele edilmesi, Türkiye-AB üst düzey diyaloğunun ve Türkiye-AB Zirvelerinin sürdürülmesi temel beklentilerimizdir. 9 Mayıs Avrupa Gününün temelini, dünya barışının ortak çaba olmaksızın korunamayacağını vurgulayan 1950 tarihli Schuman Deklarasyonu oluşturmaktadır. Üzerinden tam 69 yıl geçmesine rağmen, deklarasyonun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Artan terör tehditleri, yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı gibi sorunlar dünya barışını ciddi ölçüde tehdit etmekte ve bugüne kadar AB'nin savunageldiği değerlerin içini boşaltmaktadır. Ülkemiz sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan, sadece bölgemizde değil, tüm dünyada barış ve istikrarı tehdit eden çatışmaların çözüme kavuşturulması için azami gayret göstermektedir. AB'nin siyasi gücünü arttıracak en önemli adımlardan biri Türkiye'nin AB üyeliği olacaktır. AB ülkelerinin, iç siyaseti ve popülizmi bir kenara bırakarak, 69 yıl önceki kuruluş felsefesine dönmesi ve Türkiye'nin Birlik üyeliğinin, en anlamlı ve en faydalı katılımlardan biri olacağını fark etmesinin zamanı gelmiştir."

Kaynak: DHA