Erdoğan: "Türkiye'nin Enerji Koridoru Haline Gelmesi İçin Çalışıyoruz"

Erdoğan: "Türkiye'nin Enerji Koridoru Haline Gelmesi İçin Çalışıyoruz"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ''kirli para koridoru'' değil, enerji koridoru haline gelmesi, yatırım merkezi olması için çaba harcadıklarını söyledi.

Erdoğan:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ''kirli para koridoru'' değil, enerji koridoru haline gelmesi, yatırım merkezi olması için çaba harcadıklarını söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) 35. Olağan Genel Kurulu'na katılan Erdoğan, gerçek anlamda kalkınmadan söz edebilmek için çok yönlü kalkınma olmasının şart olduğunu kaydetti.

Erdoğan, şöyle konuştu:

''Hükümet olarak, sivil toplum kuruluşlarımızın, demokratik katılımın yerleşmesi, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, ekonomimizin canlanması ve Türkiye'nin canlanması bakımından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Eğer gerçek anlamda bir kalkınmadan söz edeceksek bunun tek boyutlu değil, her yönüyle topyekün bir kalkınma olması şarttır. Biz el ele vererek kalkınabileceğimize inanıyoruz.''

Bu amaçla bütün sektörlerle görüştüklerini ve aracısız olarak sorunları dinlediklerini belirten Başbakan Erdoğan, sorunların giderilmesi için gayret sarf ettiklerini ifade etti. Erdoğan, şöyle konuştu:

''Hükümetin icraatları sayesinde devletle milletin nasıl kenetlendiğini herkes görüyor. Devletle milletin kaynaşmasından, karşılıklı güvenin tesis edilmesinden, istikrardan huzursuz, rahatsız olanların bu olumlu iklimi nasıl sabote etmeye çalıştıklarını herkes görüyor. Millet görüyor.

Biz Türkiye'nin kirli para koridoru değil, enerji koridoru haline gelmesi için çalışıyoruz. Biz bu ülkede paradan para kazananların döneminde alınteri ile para kazanmaya gayret eden esnafımızın nasıl çökertildiğini çok iyi bilenlerdeniz.

Biz Türkiye'nin uyuşturucu merkezi olması için değil, yatırım merkezi olması için çaba harcıyoruz.

Biz, devletin sırtından nemalananların değil, hizmet üretenlerin, istihdam üretenlerin takdir edildiği bir Türkiye'nin güç kazanması için güç harcıyoruz.''