Erdoğan: Irak Doğal Gazı Ülkemizin Ulusal Şebekesine Bağlanabilir

Erdoğan: Irak Doğal Gazı Ülkemizin Ulusal Şebekesine Bağlanabilir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Irak Doğal Gaz Rezervlerinin Geliştirilmesiyle de İlgilendiğini Belirterek, 'Irak Doğal Gazının Doğrudan Türkiye'ye Yönelik İnşa Edilecek Bir Boru Hattıyla Ülkemizin Ulusal Şebekesine Kolaylıkla Bağlanabileceğini Düşünüyoruz' Dedi.

Erdoğan: Irak Doğal Gazı Ülkemizin Ulusal Şebekesine Bağlanabilir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Irak doğal gaz rezervlerinin geliştirilmesiyle de ilgilendiğini belirterek, ''Irak doğal gazının doğrudan Türkiye'ye yönelik inşa edilecek bir boru hattıyla ülkemizin ulusal şebekesine kolaylıkla bağlanabileceğini düşünüyoruz'' dedi.

Başbakan Erdoğan, Grand Palais'te gerçekleştirilen zirvede ''ekonomik kalkınma, gıda, su ve enerji güvenliği'' konusunda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

''Bulunduğumuz coğrafyanın bize kazandırdığı en önemli ve anlamlı tecrübe şudur: Bir ülkenin, bölgesinden bağımsız olarak, tek başına istikrar, barış, refah adacığı olması söz konusu değildir. Çevre ülkelerde istikrarsızlık varsa, çatışma varsa, terör varsa, geri kalmışlık söz konusuysa, bu durum hiç şüphesiz sizleri de etkileyecek, bölgenin tüm ülkelerini de etkileyecektir. O nedenle topyekün bir kalkınmayı, topyekün bir barış ve istikrar modelini işbirliğiyle uygulamak gibi tarihi bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum.''

Türkiye olarak, bu anlayıştan yola çıkarak, bölgesel kalkınma çabalarına aktif destek verdiklerini dile getiren Başbakan Erdoğan, ''Orta Doğu'dan Balkanlar'a ve Kafkaslar'a kadar kültürel bağlarımız olan çevre bölgelerdeki sorunların çözümüne yapıcı katkımızı sürdürüyoruz. Özellikle Orta Doğu Bölgesinde devam eden anlaşmazlıkların çözümü noktasında Türkiye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz'' dedi.

Türkiye'nin, Irak doğal gaz rezervlerinin geliştirilmesiyle de ilgilendiğini belirten Erdoğan, Irak doğal gazının doğrudan Türkiye'ye yönelik inşa edilecek bir boru hattıyla Türkiye'nin ulusal şebekesine kolaylıkla bağlanabileceğini düşündüklerini kaydetti.

Başbakan Erdoğan, toplantının temasını oluşturan ekonomik kalkınma, gıda, su ve enerji güvenliği gibi konularda arzulanan ilerlemelerin kaydedilmesinin, uluslararası alanda güvenlik ve huzur ortamının kalıcı bir istikrara kavuşmasına bağlı olduğunu belirtti. Bu durumun, Akdeniz coğrafyası bakımından da geçerli olduğunu vurgulayan Erdoğan, ''Barış, istikrar ve refahı, Akdeniz'in tüm kıyılarında hakim kılmak asla imkansız değildir. Yeter ki sorunlarımızın ortak olduğunu bilelim. Yeter ki çözümün işbirliğiyle mümkün olduğuna inanalım. Yeter ki sorumluluklarımızı yerine getirelim'' diye konuştu.