Erdemir grevi ertelendi

Erdemir grevi ertelendi

Bakanlar Kurulu, Erdemir'e bağlı işyerlerinde alınan grev ve lokavt kararını, ''Milli güvenliği bozucu nitelikte'' görüldüğü için 60 gün süreyle erteledi. . Bakanlar Kurulu, Erdemir Madenciliğe bağlı işyerlerinde alınan grev ve lokavt kararlarını, ''Milli güvenliği bozucu nitelikte'' görüldüğü için 60 gün süreyle erteledi. Bakanlar Kurulu'nun ertelemeye ilişkin kararı, Resmi

Erdemir grevi ertelendi