Erdemir'de ÖYK kararının iptali için dava

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) sermayesindeki yüzde 46.12 oranındaki kamu payının blok satış yolu ile özelleştirilmesine ilişkin ÖYK kararının, yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Ankara 4. İdare Mahkemesi'nde dava

Erdemir'de ÖYK kararının iptali için dava