Enerjide yatırım hareketi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yusuf Günay, enerji sektöründe kayda değer bir 'yatırım hareketliliği' olduğunu vurgularken, son aylarda özel sektör kuruluşlarının, başta hidrolik olmak üzere yeni üretim santralları kurmaya dönük taleplerinde artış olduğunu açıkladı.

Enerjide yatırım hareketi