Enerjide uzun vadeli çalışma planı

Türkiye'nin elektrik sektöründe ileriye dönük arz ve talep projeksiyonları, ilgili bazı kuruluşlar tarafından alınacak ortak karar ve belirlenecek yeni stratejilerle tespit edilecek.

Enerjide uzun vadeli çalışma planı

Kaynak: NTVMSNBC