En Yüksek Devlet Memurunun Maaşı Ne Kadar?

En Yüksek Devlet Memurunun Maaşı Ne Kadar?

En Yüksek Devlet Memuru Maaşını Alan Başbakanlık Müsteşarına, Yeni Memur Zammı ile Ödenecek Aylık Sözleşme Ücret Tutarı Belli Oldu.

En Yüksek Devlet Memurunun Maaşı Ne Kadar?

En yüksek devlet memuru maaşını alan Başbakanlık Müsteşarına, yeni memur zammı ile, 1 Ocak 2008'den itibaren aylık sözleşme ücret tutarı olarak 2 bin 681 YTL ödenecek.

Kamu personeline ödenecek zamlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 1 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,049486 olarak belirlendi. Memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 0,65283; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise 0,01569 oldu.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı, 2 bin 598 YTL'ye yükseltildi.

7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ücret tavanı, 2 bin 304 YTL'ye çıktı.

Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 2 bin 681 YTL'ye yükseltildi.

29 Aralık 1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan taban ve tavan ücretleri yüzde 2,35 oranında artırıldı ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlerine 10 YTL ilave edildi. Sözleşmeli personel pozisyonlarına da aynı düzenleme yapıldı.

-PİLOTLAR İÇİN ÜÇ KAT TAVAN ÜCRETİ-

Ayrıca yapılan düzenlemeye göre, sözleşme ücretleri; helikopter makinisti ve uçuş teknisyeni pozisyonlarıyla uçuş ile ilgili bakım ve kontrolörlük ve yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için tavan ücretin iki katını, pilot pozisyonlarında çalıştırılacaklar için ise üç katını geçmemek kaydıyla belirlenebilecek.

Bakanlar Kurulu Kararı ile "1850" gösterge rakamı, "2260" olarak değiştirilirken bu kapsama Diyanet İşleri Başkanlığı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve İller Bankası eklendi. (ANKA)

(YLD/ZG)