Emine Erdoğan, Sudanlı Kadın Milletvekilleriyle Buluştu

Emine Erdoğan, Sudanlı Kadın Milletvekilleriyle Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Sudan Meclisi'nin kadın milletvekilleri ile buluştu.

Emine Erdoğan, Sudanlı Kadın Milletvekilleriyle Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Sudan Meclisi'nin kadın milletvekilleri ile buluştu.


Sudan Cumhurbas¸kanı Ömer El Bes¸ir'in es¸i Widad Babiker O¨mer Modaw'ın bas¸kanlıgˆında yapılan toplantıda kadın milletvekillerine hitap eden Erdogˆan, Sudan-Tu¨rkiye ilis¸kilerinin tarihi ve ku¨ltu¨rel temelleri oldugˆunu vurgulayarak, ilis¸kileri gu¨c¸lendirmenin o¨nemine is¸aret etti.


Toplantıda söz alan Sudanlı milletvekilleri de Tu¨rkiye'nin I·slam du¨nyasının sorunları kars¸ısındaki durus¸undan etkilendiklerini ve Emine Erdogˆan'ın himaye ettigˆi projelerin kendilerine o¨rnek tes¸kil ettigˆini so¨yledi. "Sudan'ın bilgesi" ve "Afrika'nın anası" olarak bilinen Mama Suad, Cumhurbas¸kanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden duydugˆu memnuniyeti dile getirerek, "Ru¨yalarımıza girdiniz, bereketinizle geldiniz." dedi.


Suad, kadınların dayanıs¸masının ku¨resel sorunların as¸ılmasında o¨nemli bir yeri oldugˆunu vurguladı.


Uluslararası Ebe Egˆitim Merkezi'ni ziyaret


Anne-c¸ocuk o¨lu¨m oranının yu¨ksek oldugˆu Sudan'da tadilat ve tefris¸atı TI·KA tarafından yapılan egˆitim merkezinden her yıl bin ebe mezun oluyor. Tu¨rkiye ile Sudan arasında sagˆlık alanındaki is¸birligˆi kapsamında Samsun 19 Mayıs U¨niversitesinde egˆitimlerini tamamlayan 10 ebe de Uluslararası Ebe Egˆitim Merkezi'nde c¸alıs¸mak u¨zere Sudan'a do¨ndu¨.


Emine Erdogˆan, Sudan'daki programı kapsamında bu merkezi de ziyaret etti.


Merkeze gelişinde bu¨yu¨k bir cos¸ku ile kars¸ılanan Emine Erdogˆan'ın sertifika verdigˆi to¨rende, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in eşi Widad Babiker Ömer Modawi, Tu¨rkiye'ye katkıları dolayısıyla tes¸ekku¨rlerini iletti.


Hartum Cheshire Engelli C¸ocuk Rehabilitasyon Evi'ni de ziyaret eden Emine Erdogˆan'a ziyaretlerinde Genelkurmay Bas¸kanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ile bakan es¸leri de eşlik etti.

Kaynak: AA