Emeklileri, işsizlere ve ev hanımlarına müjde

Bakanlar Kurulu 2004/8268 sayılı Kararı ile; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların ve gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) bu meskene ait bina vergisi oranı 2005 yılı için sıfır (0) olarak belirlemiştir.

Emeklileri, işsizlere ve ev hanımlarına müjde