Emekli-Sen'e olumsuz yanıt

Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunduğu toplusözleşme taslağı önerisine olumsuz yanıt aldı.

Emekli-Sen'e olumsuz yanıt

Kaynak: Radikal