Emekli Orgeneral Başer'in Terörle Mücadele Koordinatörlüğüne Atanması -Büyük Hukukçular Birliği Derneği, Atamaya İlişkin Genelgenin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemiyle Dava Açtı

Emekli Orgeneral Başer'in Terörle Mücadele Koordinatörlüğüne Atanması -Büyük Hukukçular Birliği Derneği, Atamaya İlişkin Genelgenin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemiyle Dava Açtı

Büyük Hukukçular Birliği Derneği, Terörle Mücadelede Koordinatör Olarak Emekli Orgeneral Edip Başer'in Atanmasına İlişkin Genelgenin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemiyle Dava Açtı.

Emekli Orgeneral Başer'in Terörle Mücadele Koordinatörlüğüne Atanması -Büyük Hukukçular Birliği Derneği, Atamaya İlişkin Genelgenin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemiyle Dava Açtı

Büyük Hukukçular Birliği Derneği, terörle mücadelede koordinatör olarak emekli Orgeneral Edip Başer'in atanmasına ilişkin genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.

Danıştaya gönderilmek üzere İstanbul İdare Mahkemesine verilen dava dilekçesinde, Büyük Hukukçular Birliği Derneği ve derneğin Yönetim Kurulu Başkanı avukat Kemal Kerinçsiz davacı, Başbakanlık ise davalı olarak gösterildi.

''Terörle mücadele konusunda görev yapacak makam ve kişilerin halen bilfiil devlet hizmetinde çalışan kişilerden olması gerektiği'' savunulan dilekçede, ''Devletin bu alanda görevlendireceği kişiler yasada belirlenmiştir. Yasanın dışına çıkılarak emekli bir askerin görevlendirilmesi yasalara aykırıdır. Davalı idarenin yasalarda görev verilmemiş bir kişiye genelge ile görev vermesi usule ve şekle aykırıdır'' ifadesi yer aldı.

Dilekçede, ''En azından kararname ile yapılması gereken düzenleyici işlem genelge ile yapılmıştır. Genelgenin bu yönden de iptali gerekir'' denildi.

Emekli Orgeneral Başer'in terörle mücadelede koordinatör olarak atanmasına ilişkin 13 Eylül 2006 tarihli Başbakanlık genelgesinin usul ve şekle, yetkiye, amaca, konu ve sebebe aykırı olduğu ileri sürülen dilekçede, genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edildi.

Kaynak: AA