Emek Platformu: Lobi Faaliyetlerine Gideceğiz

Emek Platformu: Lobi Faaliyetlerine Gideceğiz

Emek Platformu Başkanlar Kurulu, TBMM'de görüşülmeye başlanan Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'nı aktif bir şekilde izleyeceklerini belirtirken, parlamentoda lobi faaliyetlerine girişeceklerini bildirdi.

Emek Platformu: Lobi Faaliyetlerine Gideceğiz

Emek Platformu Başkanlar Kurulu, TBMM'de görüşülmeye başlanan Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'nı aktif bir şekilde izleyeceklerini belirtirken, parlamentoda lobi faaliyetlerine girişeceklerini bildirdi.

Aralarında Türk-İş, Hak-İş, DİSK, KESK, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen ve BASK'ın da bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan Emek Platformu'nun Başkanlar Kurulu toplandı. Türk-İş Genel Merkezi'nde saat 14.00'te başlayan ve 4 saat süren toplantının ardından Başkanlar Kurulu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Sosyal Güvenlik Reformu olarak da adlandırılan yasa tasarısında gelinen son noktayı değerlendiren Emek Platformu adına ortak açıklamayı Türk-İş Başkanı Kumlu okudu.

Emek Platformu'nun 14 Mart'ta gittiği iş bırakma eyleminin başarıyla sonuçlandığına işaret eden Türk-İş Başkanı, toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'le yaptıkları görüşmenin sonuçlarını değerlendirdiklerini kaydetti.

Kendi aralarında yaptıkları toplantıları da tekrar ele aldıklarına dikkat çeken Mustafa Kumlu, Bakanlığın kimi taleplerine olumlu yaklaştığını kimi taleplerini kabul etmediğini, bazı isteklerine ise net çözümler getirmediğini hatırlattı ve söz konusu noktaların yeniden teyit edildiğini aktardı.

Kumlu, şöyle dedi: "Emek Platformu uygulama yılı ötelenmiş olmasına rağmen 65 yaş emekliliğine karşıdır. Platform, 58-60 yaş emekliliğinde ısrarlıdır. Bakanlığın güncelleme kat sayısına olan yaklaşımı emekli aylıklarında zaman içinde azalmaya neden olacaktır.

Emek Platformu, güncelleme katsayısının belirlenmesinde gelişme hızının yüzde 30'u yerine tamamının dikkate alınmasını talep etmeye devam etmektedir. Emeklilerde gelir ve aylıkların yıllık artışında refah payı da dikkate alınmalıdır.

Platform, yasa kapsamında çalışmaya başlayacak olan sigortalıların gelecekte de elde edecekleri gelirin geçinmeye yeterli bir seviyeye gelebilmesi için aylık bağlama oranlarının makul bir seviyede tutulmasını istemektedir. Emek Platformu ayrıca mevcut yasalar uyarınca fiili hizmet zamanından yararlanan çalışanların bu haklardan faydalanmayı sürdürmeleri dahili tüm taleplerinde ısrarlıdır."

"TBMM'DE LOBİ FAALİYETİ YÜRÜTECEĞİZ"

Kumlu, taleplerini, tasarının TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi sürecinde de aktif bir şekilde izleyeceklerinin altını çizdi. Türk-İş Başkanı, ortak basın açıklamasını okuduktan sonra gazetecilerin konuya ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Gazetecilerin eylem planını tartışıp tartışmadıklarını sorması üzerine Mustafa Kumlu, "Eylem planı da tartışıldı. Bildiğiniz gibi Sosyal Güvenlik Reformu'na yönelik yasa tasarısı pazartesi, salı gününe kadar görüşülecek. Süreç tarafımızdan aktif bir şekilde takip edildikten sonra karar verilecek." diye konuştu.

"Aktif izleme sürecinden kastınız ne?" sorusuna Türk-İş Başkanı Kumlu, "TBMM Genel Kurulu'nda lobi faaliyetleri yürüteceğiz. Grup başkanvekilleriyle, milletvekilleriyle görüşmeler gerçekleştireceğiz. Partilerin kapısına gideceğiz. Çözüme kavuşmayan konuları, platformun bileşenlerini anlatacağız" karşılığını verdi.

Mutabakata varılan ve varılmayan hususların tekrar sorulması üzerine de Başkan Kumlu, aylık belirlemelerin teknik bir konu olduğunu, emeklilikte 58-60 yaşta ısrarcı olduklarını vurguladı. Mustafa Kumlu, prim günü açısından da kademelendirmeye gidilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Gazetecilerin son olarak Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Gençay Gürsoy'la aralarında anlaşmazlık olup olmadığına yönelik sorusuna karşılık "Toplantı öncesinde Gürsoy'la aynı şeyleri dile getirdik. Herhangi bir sıkıntı baş gösterseydi toplantıyı durdururduk." şeklinde konuştu.