Elektronik Ortamda Kira Gelirleri Beyanı

Elektronik Ortamda Kira Gelirleri Beyanı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Beyana Tabi Geliri Sadece Kira Gelirinden Oluşan Mükelleflerin, İsteğe Bağlı Olarak, Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderebileceğini Bildirdi.

Elektronik Ortamda Kira Gelirleri  Beyanı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 26 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'yle beyana tabi geliri sadece kira gelirinden oluşan mükellefler, isteğe bağlı olarak, beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecek.


Gelir vergisi yıllık beyan döneminin Şubat 2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyan dönemine rastlaması göz önüne alınarak, Şubat 2007 dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi beyanname verme süresi tüm mükellefler için 24 Mart mesai saati sonuna kadar uzatıldı. 24 Mart tarihi hafta sonu tatiline rastladığından, mükellefler beyannamelerini 26 Mart günü mesai saati bitimine kadar verebilecek.

İlgili sirkülerde yapılan açıklamalar uyarınca, beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri göndermek istemeleri halinde, "Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi"ni doldurarak, bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilecekler. İlk defa gayrimenkul sermaye iradından dolayı beyanname verecek olan mükelleflere kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeden önce Vergi Dairesince mükellefiyet tesisi yapılacak.

Gelir vergisi yıllık beyan döneminin Şubat 2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyan dönemine rastlaması göz önüne alınarak, Bakanlığın verdiği yetkiye dayanılarak, Şubat 2007 dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi beyanname verme süresi tüm mükellefler için 24 Mart tarihi mesai saati sonuna kadar uzatıldı. 24 Mart hafta sonu tatiline rastladığından, mükellefler beyannamelerini 26 Mart günü mesai saati bitimine kadar verebilecek.


Şubat 2007 dönemine ait aylık muhtasar beyanname verme süresi tüm aylık muhtasar beyanname veren mükellefler için de süre 23 Mart cuma Günü mesai saati sonuna kadar uzatıldı.(ANKA)

Kaynak: ANKA