Elektrik Piyasası Kanunu Değişti

Elektrik Piyasası Kanunu Değişti

TBMM Genel Kurulunda, Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasını Düzenleyen Tasarı Kabul Edilerek Yasalaştı.

Elektrik Piyasası Kanunu Değişti

TBMM Genel Kurulunda, Elektrik Piyasası Kanununda değişiklik yapılmasını düzenleyen tasarı kabul edilerek yasalaştı.

Elektrik Piyasası Kanunu ile getirilen düzenlemelerden bazıları şöyle:

"Üretim lisansı alıp faaliyet göstermeyen kişilerin lisansı iptal edilirken, özel sektör şirketlerinin piyasada sahip olduğu pay, piyasada bir önceki yılda tüketilen toplam elektrik enerjisi miktarının yüzde 10'unu geçemeyecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik enerjisi arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumlu olacak.

Sokak ve cadde aydınlatma giderleri, 1 ocak 2009 ile 31 aralık 2015 arasında hazineden karşılanacak.

İbadethanelerin aydınlatma giderleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Elektrik satış bedelinin yüzde 2'si ise TRT'ye aktarılacak.

Yapı ruhsatı alınan ancak kullanma izni verilmeyen binalara; kullanma izni alınıncaya kadar, geçici olarak su ve elektrik bağlanabilecek.

BOTAŞ, uluslararası projelerde yatırım yapabilecek, benzer hizmetler sunan girişimcilerle ortaklık kurabilecek.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, enerji yatırımlarıyla ilgili imar planları konusunda yetkili olacak.

İskanı alınmamış binalara, geçici olarak elektrik ve su bağlanabilecek.

Doğalgaz tarife esasları ve limitleri, EPDK tarafından enflasyon ve diğer konular göz önüne alınarak ayarlanabilecek."