Elektrik, Gaz ve Su Borçları İçin Sanal İcra Takibi Yapılacak

Mecliste görüşülecek olan torba yasa teklifinde elektrik, su ve doğalgaz borçları için sanal icra takibi yapma düzenlemesi yer alıyor.

Elektrik, Gaz ve Su Borçları İçin Sanal İcra Takibi Yapılacak

Mecliste görüşülecek olan torba yasa teklifinde elektrik, su ve doğalgaz borçları için sanal icra takibi yapma düzenlemesi yer alıyor.

Gelecek olan yeni sistemle elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar için sanal icra dairesi sistemi devreye girecek. Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun teklifi sunuldu. Kanun kabul edilirse alacaklar için ilamsız icra takipleri elektronik ortamda başlatılacak. Kurulacak olan Merkezi Takip Sistemi (MTS)'de bulunan talep formu doldurularak takibe başlanacak. Borçluya tebligat yapılacak ve borçlu borcunu ödeyebilecek. Borçlu borcunu ödemezse, alacaklı tarafından haciz ve satış işlemleri yapılabilecek. Borçlunun malvarlığı sorgulanarak haciz işlemleri yapılabilecek.