Ekren: Sorun Yayılma Potansiyeli Taşıyor

Ekren: Sorun Yayılma Potansiyeli Taşıyor

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Günümüzdeki Sorunun, Esas İtibariyle En Gelişmiş Ekonomiden Doğduğunu ve Her Ekonomiye, Küresel Sisteme Yayılma Potansiyeli Taşıdığını Söyledi.

Ekren: Sorun Yayılma Potansiyeli Taşıyor

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, günümüzdeki sorunun, esas itibariyle en gelişmiş ekonomiden doğduğunu ve her ekonomiye, küresel sisteme yayılma potansiyeli taşıdığını söyledi.

Ekren, "Ekonomik Yönetişimdeki Mevcut Konular" toplantısında yaptığı konuşmada, sorunun likidite krizi olarak doğmuş ve gelişmiş olsa da esas itibariyle, özünde, veri ve bilgi paylaşımındaki eksikliği vurgulayan bir iletişim ve koordinasyon krizi olduğunu ifade etti.

İçinde bulunulan dönem ve koşulların sadece yükselen değil, gelişmiş ülkelerde de paradigmaların değişmekte olduğunun sinyallerini verdiğini kaydeden Ekren, uluslararası toplumu temsil eden uluslararası ekonomik organizasyonların da kurumsal ve fonksiyonel yapılarını, yetkinliklerini yeni gelişmeler ışığında gözden geçirmesi, gerekli değişim ve dönüşüme hızla gitmesi, ilgi alanlarını gelişmiş ekonomiler dahil tüm ekonomilere genişletmesi gerektiğini söyledi.

Ekren, Türkiye ekonomisinde 2002-2007 döneminde makro performans göstergelerinin iyileşmesini sağlayan bir çok faktörün yanı sıra, siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanması, güven ortamının yeniden tesis edilmesi ve ekonominin sağlıklı şekilde dışa açılma sürecinin başlatılmış olması olduğunu anlattı.

"Önümüzdeki dönemde maliye politikalarının sürdürülebilirliğine daha fazla odaklanacağız" diyen Ekren, Kopenhag ekonomi kriterleri çerçevesinde de ilerleme raporlarında sıkça vurgulanan konunun artık Türkiye'nin işleyen piyasaya sahip olduğu ve hem AB'nin hem de küresel rekabete dayanabilecek bir yapıyı adım adım oluşturduğu olduğunu söyledi.

Bu durumun, Türkiye'nin önemli ölçüde normalleşme ve düzeltme sürecini tamamlandığını ima ettiğini kaydeden Ekren, "Şimdi Türkiye artık 659 milyar dolarlık bir büyüklükle yeni bir eşiğin başında bulunmaktadır" dedi.

Kaynak: AA