Eğitimde 146 katlık uçurum

Eğitimde 146 katlık uçurum

Devletin özel eğitim kurumlarını vergi ve benzeri desteklerle teşvik ederek yaygınlaştırmaya çalıştığı Türkiye’de zengin ve yoksullar arasındaki uçurum eğitim harcamalarında 146.4 katı buldu.

Eğitimde 146 katlık uçurum

Kaynak: Hürriyet