E-beyana ceza indirimi

Vergi beyannamelerini elektronik ortamda veren mükelleflerden, beyan süresini geçirenler daha düşük özel usulsüzlük cezası ödeyecek. Maliye Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu

E-beyana ceza indirimi